Šialený med - Jodi Picoult Jennifer, Finney Boylan, Cosmopolis, 2023

Zľavnené na tému bezpečnosť čítané od autora Andrew Lockhart

„Ale práve ten slabý musí­ vedieť byť silný a odí­sť, keď ten silný je prí­liš slabý na to, aby mohol tomu silnému ublí­žiť.“