Šialený med - Jodi Picoult Jennifer, Finney Boylan, Cosmopolis, 2023

Najdrahšie na tému bezpečnosť najnovšie od autora Andrew Lockhart

„Sú chvíle, na ktoré človek len tak nezabudne, ostrým večným perom sa mu zapíšu na stránky pamäti a vryjú do srdca, odkiaľ ich nik nevymaže.“

Potulky s Charleym - John Steinbeck, 2020
Potulky s Charleym
John Steinbeck