Beyond the Story (slovenský jazyk) - BTS ,Myeongseok Kang, Ikar, 2023

Najnovšie od autora Andrew Lockhart

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “