V predpredaji od autora Karolina Medková

„Všetko sa vždy začína a končí pravdou.“