Čítané so žltou obálkou od autora Josef Veselý

„Všetci sme rovnakí rôznym spôsobom.“

Chyžná - Nita Prose
Chyžná
Nita Prose