V predpredaji so žltou obálkou od autora Josef Veselý

„Na veľa ciest v živote sa dá zohnať mapa, ale najvzácnejšie sú tie, ktoré nečakáme. “