Stopy stredoveku - Tomáš Gális, Denisa Gura Doričová, Daniela Dvořáková, N Press, 2023

Najlepšie so sivou obálkou od autora Blanc Christopher

„Je to naivné no...niekedy je nádej jedinou alternatívou lebo realita je priťažká.“