Treba si variť - Martin Pyco Rausch, Ikar, 2023

Najdrahšie na tému biozahrada na sklade od autora Igor Ljadov

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“