V predpredaji knihy o literárnej vede od autora Emilio Gallardo

„Spomínanie je poslednou časťou pôžitku.“

Malakandra - C.S. Lewis
Malakandra
C.S. Lewis