Najdrahšie na tému komunita od autora B. A. Paris

„Šľachetným skutkom by nemal stáť v ceste chladný rozum.“