V slovenskom jazyku od autora B. A. Paris

„Láska, dlžoba a smrad nedajú sa zatajiť.“