Najpredávanejšie v kníhkupectve Trebišov (ŠUM) v predpredaji od autora B. A. Paris

„Dni, ktoré neboli ničím výnimočné, dni,v ktorých sa neudialo nič, čo by vybočovalo z priemeru, nič hodné povšimnutia. Holá každodennosť. Čosi, čo človeku začne chýbať, až keď sa to rozsype. “