Esencializmus - Greg McKeown, Aktuell, 2023

Najdrahšie vo formáte MOBI čítané od autora Kendra Elliot

„Všetky ženy si o sebe myslia, že sú iné; všetky si myslia, že niektoré veci sa im nemôžu prihodiť, a všetky sa mýlia. “

Zlomená žena - Simone de Beauvoir, 2021
Zlomená žena
Simone de Beauvoir