Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Najlacnejšie čítané vo formáte MOBI od autora Kendra Elliot

„Úspech môžeme dosiahnuť buď tým, že sa usilujeme o naplnenie očakávaní, alebo tým, že meníme naše očakávania.“