Nenásilná komunikácia - Marshall B. Rosenberg, Aktuell, 2023

Na sklade odborné a náučné knihy od autora Iveta Štecová

„Až vtedy pochopila diabolskú prefíkanosť ich nepriateľov. Tým, že do svojich lží zamiešali štipku pravdy, ich ešte viac posilnili.“