V predpredaji od autora Jasmina Trifoni od prekladateľa Pavlína Vimmrová

„Postupne som však zisťovala, že život nie je príbeh, ktorý o sebe rozpoviete vy, ale príbeh, ktorý o vás porozpráva niekto iný.“