Najnovšie od autora Jasmina Trifoni od prekladateľa Pavlína Vimmrová

„Ak ma oklameš raz, môžeš sa hanbiť. Ak ma oklameš dvakrát, môžem sa hanbiť ja. Ak ma oklameš trikrát, môžeme sa hanbiť obaja. “

O písaní - Stephen King
O písaní
Stephen King