Súboj s láskou - Jana Pronská, Slovenský spisovateľ, 2023

Podľa skutočnosti na sklade romantické a erotické knihy

„To jediné, na čo sa nevzťahuje pravidlo väčšiny, je ľudské svedomie.“