V slovenskom jazyku kde účinkuje Federico Ielapi

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“