Gastro kde účinkuje Tereza Ramba

„Túžil som ju nežne zaobaliť hebkým tichom ako do deky. “