Štvrté krídlo - Rebecca Yarros, Ikar, 2023

Čítané kde účinkuje Jan Červinka

„„Čím chceš byť, keď vyrastieš?“ „Chcem byť láskavý,“ povedal chlapec.“