Knihy
E-knihy

Knihy

Zrušiť
Titulov: 228764
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 228764
Zoradiť podľa:

Zbierka príkladov z mikroekonómie

Eleonora Fendeková a kolektív • Wolters Kluwer, 2009

Vypredané

Zbierka príkladov nadväzuje na teoretické východiská prezentované v monografii M. Fendek – E. Fendeková Mikroekonomická analýza. Komplexným spracovaním a aplikáciou mikroekonomickej...

10,00 €

10,00 €

Vypredané

Vypredané

Druhé, podstatne doplnené a prepracované vydanie komentára k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii je spracované s cieľom ponúknuť odbornej verejnosti širší pohľad na jednotlivé...

50,00 €

50,00 €

Vypredané

Vypredané

Hlavným cieľom autorov bolo preniknúť do podstaty rodinného podnikania a odhaliť jeho silné a slabé stránky. Zároveň naznačujú nové príležitosti a perspektívy ďalšieho rozvoja rodinných...

15,70 €

15,70 €

Vypredané

Vypredané

Úprava cestovných náhrad je významnou súčasťou pracovnoprávnych predpisov. Publikácia „Zákon o cestovných náhradách – komentár“ reaguje na početné prípady...

9,90 €

9,90 €

Vypredané

Vypredané

Ambíciou predkladanej publikácie je ponúknuť ucelený pohľad na problematiku finančného sprostredkovania na slovenskom poistnom trhu. Hlavným motívom je tzv. štvorpilierový pohľad na problematiku sprostredkovania poistenia...

9,50 €

9,50 €

Vypredané

Vypredané

Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou...

6,60 €

6,60 €

Vypredané

Vypredané

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. V dnešnej postmodernej dobe rastie význam informačných technológií a je šanca, že získané informácie môžu predísť zničeniu hodnôt významných pre vývoj ľudstva. Informačná moc sa stáva aj zbraňou...

12,25 €

12,25 €

Vypredané

Vypredané

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.)...

9,52 €

9,52 €

Vypredané

Vypredané

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016...

6,60 €

6,60 €

Vypredané

Vypredané

Kapitálové investičné spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu v ekonomickom systéme. Monografia opisuje a definuje kapitálové investičné spoločnosti a poukazuje najmä na ich funkcie v ekonomickom systéme, ktoré sú vo výučbe zohľadňované veľmi...

11,66 €

11,66 €

Vypredané

Vypredané

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie...

5,90 €

5,90 €

Vypredané

Vypredané

V posledných rokoch je možné pozorovať dynamický rozvoj spoločensko-ekonomických vzťahov presahujúcich hranice štátov, ako aj právneho poriadku ako celku. Osobitne významné sú v tejto súvislosti otázky týkajúce sa daňovo-právnej regulácie...

32,60 €

32,60 €

Vypredané

Vypredané

V druhom vydaní učebnice poukazujeme na mieru uplatňovania a vzájomnej konkurencie najdôležitejších daňových princípov. Jej súčasťou je aj komplexný pohľad na daňovú politiku SR a EÚ, na určenie výšky a presunu daňového bremena...

16,80 €

16,80 €

Vypredané

Vypredané

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je už vyše 14 rokov súčasťou nášho právneho poriadku a počas svojho „života“ prežil viaceré významné zmeny. Možno konštatovať, že predstavuje významný nástroj kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami...

39,00 €

39,00 €

Vypredané

Vypredané

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty. Šesté, aktualizované vydání...

44,10 €

44,10 €

Vypredané

Vypredané

V treťom upravenom vydaní úspešnej publikácie autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií, ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení...

17,00 €

17,00 €

Vypredané

Vypredané

Zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob, jakož i pravomoc a působnost orgánů veřejné moci, a to v oblasti kybernetické bezpečnosti, jeho hlavním...

23,40 €

23,40 €

Vypredané

Vypredané

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních...

17,68 €

17,68 €

Vypredané

Vypredané

Svojím zameraním jedinečná publikácia ako prvá na Slovensku komplexne poskytuje informácie z oblasti právnej úpravy investičného bankovníctva. Predstavuje unikátny zdroj pre odbornú komunitu, ktorá sa v praxi zaoberá problematikou...

24,90 €

24,90 €

Vypredané

Vypredané

Cieľom monografie je analyzovať stav decentralizácie na Slovensku, poukázať na jeho závažné nedostatky a navrhnúť model verejnej správy, ktorý by predstavoval kontinuitu doterajšieho pozitívneho vývoja, identifikoval jeho slabé stránky...

18,10 €

18,10 €

Vypredané


„Žiadne dieťa, ktoré má dvoch rodičov a doma mnoho kníh, nie je chudobné.“

Sam Levenson