Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo VEDA, Ústav politických vied SAV

Zrušiť
Titulov: 7

Posielame do týždňa

Publikácia sa zameriava na problematiku konštituovania a činnosti slovenského povojnového exilu spätého so Slovenskou republikou z rokov 1939 – 1945 a vplyvu jej režimu v širších súvislostiach vnútropolitického a medzinárodnopolitického vývoja...

-3%
24,15 €

24,15 €

Zľava 3%

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súbor prác popredných slovenských historikov mapuje počiatky a vývoj slovenského parlamentarizmu. Od zvýšeného politického úsilia Slovákov v rokoch meruôsmych, ktoré prinieslo vznik prvej SNR, sleduje vývoj ďalších národných rád až po súčasnosť...

-5%
14,06 €

14,06 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do týždňa

Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Toto dielo patrí k prvým rozsiahlejším prácam, v ktorých sa pokúsili autori z rôznych vedných disciplín - politológie, sociológie, filozofie, histórie, ale aj ďalších - nanovo...

18,50 €

18,50 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Výber z prác Svetoslava Bombíka, ktorého má táto publikácia vedome napomôcť a pre históriu definitívne priradiť k jedinečným osobnostiam, rozhodujúcim o cieľoch a podobách praktickej zahraničnej...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Ferdinand Juriga (ľudový smer slovenskej politiky)

Miroslav Pekník a kolektív • VEDA, Ústav politických vied SAV, 2009

Vypredané

Monotematický zborník príspevkov venovaný Ferdinandovi Jurigovi, poprednému predstaviteľovi slovenského katolicizmu a spoluzakladateľovi Slovenskej ľudovej strany, je výsledkom činnosti tímu vedeckých pracovníkov – historikov, filozofov a...

13,28 €

13,28 €

Vypredané

Pridať do

Vypredané

Slovenská spoločnosť zviedla o SNP a jeho odkaz svoj vnútorný zápas. Väčšina historickej obce akceptovala takú koncepciu Povstania, ktorá sa usilovala o nápravu „prevrátených hodnôt“. Išlo o zdôraznenie významu nekomunistického občianskeho odboja a...

11,65 €

11,65 €

Vypredané

Pridať do

„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka