Vydavateľstvo Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, o.z.,

„V knihách je ukrytá všetka minulosť.“

Thomas Carlyle