Vydavateľstvo Ústav hudobnej vedy SAV, Quirinus, o.z.,

„Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia.“

Walt Whitman