Kníhkupectvá zatvorené, ale web je otvorený :)
150.000 titulov v ponuke a bezpečné doručenie. Dávajte na seba pozor. Viac info
Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Univerzita J.E. Purkyně

Zrušiť
Titulov: 36
Novinka

Posielame do 8 dní

Předkládaná kniha mapuje historii pivovaru, který svou velikostí jistě nenáležel k nejvýznamnějším podnikům v mocnářství. Nepatřil ani k největším ve sledovaném regionu. Přesto je jeho historie výjimečná a zasluhuje pozornost....

-15%
7,62 €

7,62 €

Zľava 15%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Publikace je kolektivní monografií přinášející výsledky výzkumu v oblasti didaktiky dějepisu. Stejně tak prezentuje zkušenosti z praxe na základních a středních školách. Publikace obsahuje příspěvky, které zazněly na tradičním kolokviu zaměřeném na...

11,70 €

11,70 €

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na antické, stoické a křesťanské pojetí. V následném novověkém vývoji se snaží vysledovat...

-5%
9,77 €

9,77 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Přepracovaná a doplněná verze habilitační práce Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami obsahuje nástin setkávání raného judaismu a řecké filosofie, nástin dějin filosofie náboženství, metodologické pojednání...

-5%
17,83 €

17,83 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Národ a Evropa v českém myšlení

Jan Musil • Univerzita J.E. Purkyně, 2016

Posielame do 8 dní

Kolektivní monografie, na jejímž vzniku se podílelo sedm autorů, je sondou do významného tématu české filosofie. Její tvůrci předkládají hned tři otázky. Zaprvé: jak české myšlení reflektuje nacionalizaci a vznik českého národa...

-5%
10,53 €

10,53 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Odborná recenzovaná kniha se zaměřuje na dokumentaci současného stavu kurátorství jako oboru. Jejím prostřednictvím se autoři snaží otevřít diskusi nad situací kurátorů u nás v porovnání se zahraničím.

-5%
8,74 €

8,74 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti je kniha, v níž třináct autorů (Petr Bláha, Ivan Buraj, Petr Krejčí, Šimona Löwensteinová, Evžen Martínek, Jan Musil, Jan Payne, David Peroutka, Martin Šimsa, Zuzana...

-5%
12,94 €

12,94 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Interpretace a kritika díla Jana Husa

Martin Šimsa • Univerzita J.E. Purkyně, 2017

Posielame do 15 dní

Kniha přibližuje a kriticky interpretuje dílo Jana Huse prostřednictvím čtyř různě zaměřených oddílů. V prvním je zkoumáno dílo Jana Husa, ve druhém proces, odsouzení a upálení, ve třetím recepce, tedy druhý život...

-5%
13,84 €

13,84 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Koncepční úvahy k situaci současného umění a estetického myšlení Lamberta Zuidervaarta představují nejen významný příspěvek k pozici tvorby v dnešním světě, nýbrž i výzvu k domýšlení v lokálním kontextu. Ze zřejmých...

-5%
12,54 €

12,54 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Kriminalita jedince zkoumaná prostřednictvím komunikačních strategií v kontextu modernizující se společnost a nahlížená pomocí analytické kategorie gender – takový je hlavní cíl a výzkumný rámec knihy Stanislavy Musilové. V návaznosti na osvícenecky...

-5%
11,15 €

11,15 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Vedeli ste, že...?

4 z 5 knižiek do druhého dňa odovzdávame doručovateľom na cestu k vám?

Posielame do 15 dní

Monografie z oblasti filosofie psychoanalýzy tematizuje vztah psychoanalytické teorie a praxe k filosofické etice Barucha Spinozy. Za účelem uvedení do tématu jsou systematicky představeny hlavní otázky filosofie psychoanalýzy, je podán přehled...

-5%
15,63 €

15,63 €

Zľava 5%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Sborník reflektuje výročí významné osobnosti, historika, politika etc., Julia Lipperta (1839-1909). Nevěnuje se však jen Juliu Lippertovi, ale i širšímu kontextu jeho činnosti: kulturnímu , politickému i vědeckému světu německého měšťanstva v Čechách, ...

-5%
5,98 €

5,98 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Česko-anglické vydání knihy v podobě vizuálně pestrého deníku patnáctileté designérské historie Marcela a Evy Mochalových svými texty doprovází novinář, kurátor a teoretik designu Adam Štěch, zakladatelé...

-10%
29,70 €

29,70 €

Zľava 10%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 15 dní

Jeden ze zakladatelů české politologie doc. Rudolf Kučera oslavil sedmdesáté narozeniny. Proto se v této publikaci sešli jeho kolegové i žáci, aby projevili úctu jeho dílu a ukázali svůj pohled na problémy, kterým se oslavenec ve...

-3%
10,87 €

10,87 €

Zľava 3%

Posielame do 15 dní

Pridať do

Krajina v pozoru / The Landscape in Focus

Pavel Mrkus • Univerzita J.E. Purkyně, 2018

Posielame do 20 dní

Soubor textů částečně reflektuje stejnojmennou mezinárodní mezioborovou konferenci uskutečněnou v roce 2016 na FUD UJEP. Kniha zároveň navazuje na původní projekt Na pomezí samoty / Frontiers of solitude, jehož smyslem bylo uměleckými...

-5%
19,71 €

19,71 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Táňa Šimková • Univerzita J.E. Purkyně, 2018

Posielame do 8 dní

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území...

-5%
17,02 €

17,02 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Posielame do 20 dní

Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a...

-5%
6,32 €

6,32 €

Zľava 5%

Posielame do 20 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Dvoudílná monografie Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být...

-5%
21,95 €

21,95 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Ještě štěstí. Vzpomínky

Elisabeth Abendrothová • Univerzita J.E. Purkyně, 2020

Pripravujeme,
k dispozícii bude 15.9.2020

-15%
4,81 €

4,81 €

Zľava 15%

Pripravujeme,
k dispozícii bude 15.9.2020

Pridať do

Metafora a médium

Kateřina Dytrtová • Univerzita J.E. Purkyně, 2019

Posielame do 8 dní

Tématem publikace jsou vztahy mezi metaforou a způsobem materializace ideje ve výtvarném díle. Text autorky analyzuje způsoby použitého média na vybraných dílech současných autorů výtvarné umělecké scény jak v Čechách, tak ve...

-5%
17,47 €

17,47 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“