Vydavateľstvo Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica

Morálno-etické odkazy encykliky Deus caritas est

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2018

Posielame do týždňa

Skúsenosť lásky podľa Benedikta XVI. je znamením transcendencie – dôkazom schopnosti prekročiť hranice „izolovaného“ bytia a myslenia – a vracia človeka do "siete" jeho životodarných vzťahov, ktoré nie sú iba výrazom jeho "subjektívnej" stránky, ale...

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V predkladanej monografii ponúkame vedeckej verejnosti prvý slovenský preklad dokumentov Prvého vatikánskeho koncilu a Sylabu omylov. Prekladu predchádza monografická štúdia, v ktorej sa snažíme o kontextuálne pochopenie koncilu a jeho interpretáciu v...

8,00 €

8,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Dejiny cirkvi

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2010

Posielame do týždňa

9,00 €

9,00 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Pluralita myslenia... Teologicko-filozofické myslenie v dejinách kresťanstva bolo a je z viacerých príčin poznačené dvoma protichodnými tendenciami – k jednote a pluralite. Členovia riešiteľského kolektívu sa zaoberajú vybranými postavami a/alebo...

-2%
12,79 €

12,79 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Pridať do

Obviazané odpustenie

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2021

Posielame do šiestich dní

Odpustky sú aj napriek negatívnej dejinnej konotácii stále presvedčivým znakom lásky milujúceho Boha, ktorý vychádza v ústrety človeku v jeho boji za šťastie a naplnenie života. Nie sú len formálnym náboženským úkonom, ale naznačujú...

-5%
3,62 €

3,62 €

Zľava 5%

Posielame do šiestich dní

Pridať do

Zmysel na ceste svedomia a cnosti

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2018

Posielame do týždňa

Verejnosti predkladané dielo obsahuje dve štúdie charakteru vedeckej monografie, ktoré sa, každá zo špecifického uhla pohľadu, zaoberajú relevanciou otázky zmyslu na ceste človeka životom...

-5%
6,96 €

6,96 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Odovzdávať vieru v súčasnej spoločnosti

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2006

Posielame do týždňa

Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu, obdaroval ho darom múdrosti a slobody, vníma ho ako partnera do dialógu a očakáva od neho vedomé a slobodné rozhodnutie preň. Pozitívnou odpoveďou človeka na Božie zjavenie je viera. Ona je osobným...

-5%
3,00 €

3,00 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Práca Antiklerikalizmus: Niektoré aspekty antiklerikalizmu v Európe v 19. a 20. storočí je rozdelená do deviatich kapitol. Ako vyplýva už z podnázvu knihy, práca si nenárokuje na dokonalosť, keďže z celého zápasu sa zaoberá len...

-5%
2,50 €

2,50 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Hlavnou úlohou práce je podať – v najlepšej miere, na základe archívneho výskumu a dostupnej literatúry – obraz problematiky vyučovania náboženstva na Slovensku v období rokov 1948 – 1973. Chronologicko-významovým spôsobom vykresľuje významné...

1,93 €

1,93 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Základy logiky

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2012

Posielame do týždňa

Základy logiky.

-5%
5,24 €

5,24 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Vedeli ste, že...?

Martinus vám prináša najlepšie knižné príbehy už od roku 1990?

Úvodné state z filozofickej hermeneutiky I

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2015

Posielame do týždňa

Homér naozaj patril medzi prvých interpretovaných autorov. Sám pritom bol interpretátorom, a to preto, že pred ním ešte nebolo povedané nič iné, jeho slová sa chápali ako...

-5%
2,86 €

2,86 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Rodina vo Svätom Písme

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2018

Posielame do týždňa

Rodina má svoj pôvod v Bohu. V tejto učebnici ponúkame pohľad na rodinu z najzákladnejšieho prameňa všetkých teologických disciplín, zo Svätého písma. Hĺbku rodinných záväzkov predstavuje apoštol Pavol v Liste Efezanom 5,21-6,4. Sú to kľúčové...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Vysokoškolské učebné texty.

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Mariánske kongregácie na Slovensku zaznamenali od roku 1918 až do roku 1950 prudký rozvoj. V roku 1950 ich komunistický režim spolu s rehoľným životom zlikvidoval. Išlo o životaschopné apoštolské dielo Spoločnosti Ježišovej, ktoré za menej ako...

-5%
5,91 €

5,91 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Boh v mojom živote II

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2019 • 2. diel série

Posielame do týždňa

Slovo. Ľudské slovo môžeme definovať ako nástroj na odovzdanie istej informácie. Slovo – Božie slovo je prítomný, živý, hovoriaci, milujúci a pôsobiaci Boh. A práve táto skutočnosť ma viedla, aby som to slovo začal prežúvať, premýšľať nad ním a hľadať...

6,00 €

6,00 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

V kontexte vyjadrení Gaudium et spes nachádzame popri rozlíšení kategoriálneho aspektu svedomia od fundamentálneho aspektu svedomia, ktorý je špecifikovaný transcendentnou dimenziou človeka, aj odlíšiteľnosť svedomia človeka od kresťanského...

5,80 €

5,80 €

Posielame do týždňa

Pridať do

Slovo bratom

 • Universitas Tyrnaviensis - Facultas Theologica, 2021

Posielame do týždňa

P. František Paňák v rekolekčnej úvahe o modlitbe povedal: „Pri modlitbe nehovorte mnoho ako pohania! Myslia totiž, že budú vypočutí pre množstvo svojej reči.“ (Mt 6,7) Úprimne sa modliť máme rozumieť modliť sa duchom a srdcom, celou...

-5%
4,29 €

4,29 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Božie slovo patrí do života každého kresťana a tým aj do života jeho rodiny. Platí to i pre neúplné rodiny, ktoré často tvoria rozvedené matky so svojimi deťmi. Osobitný význam má Božie slovo v odovzdávaní viery, ktoré býva v takýchto podmienkach...

-5%
4,57 €

4,57 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Deviaty zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií, ktorý prináša divadelné hry vydané slovenskými františkánmi, vychádza v období slávenia jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do týždňa

Osobitnú radosť prináša skutočnosť, že ôsmy zväzok Zbierky divadelných hier mariánskych kongregácií vychádza ako príspevok k oslavám jubilejného roku jezuitského apoštolského diela Teologického inštitútu svätého Alojza – 75 rokov od jeho...

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pridať do

„Čokoľvek, čo čítame s veľkým záujmom, nám ukazuje, ako by sme mali čítať vždy.“

Ernest Dimnet