Výrobca Taktik

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a...

-9%
6,74 €

6,74 €

Zľava 9%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit nadväzuje na Hravú ruštinu 6, tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici.72 strán zaujímavých úloh a cvičení, ktoré prihliadajú na vek žiaka,v závere každej lekcie nájdete časť Opakovanie na krátke zhrnutie učiva...

-9%
7,54 €

7,54 €

Zľava 9%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá slovenčina 7

od 3,10 €

-9 %
7,44 €
Na sklade, posielame ihneď
Vypredané
-9 %
7,44 €
Vypredané

Hravá vlastiveda 3

od 2,50 €

Kniha 2017
-8 %
6,36 €
Posielame do štyroch dní
Kniha 2013
Vypredané
-8 %
6,36 €
Vypredané

Hravá matematika 9

  • Kolektív autorov

od 4,25 €

Kniha 2019
-8 %
9,59 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
7,28 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2013
Vypredané
-8 %
9,59 €
-30 %
7,28 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní čísiel, sčítaní a odčítaní čísiel do 100 a spoznávajú jednotky dĺžky...

-8%
5,68 €

5,68 €

Zľava 8%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá matematika - 2. diel pre žiakov 4. ročníka základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Nadväzuje na 1. diel a pokračuje v kapitole o násobení a delení prirodzených čísel 8-10, 100, 1000...

-7%
5,40 €

5,40 €

Zľava 7%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie...

-7%
6,40 €

6,40 €

Zľava 7%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá vlastiveda 4

  • Kolektív autorov

od 6,00 €

Kniha 2019
-7 %
6,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2014
Vypredané
-7 %
6,40 €
Vypredané

Hravá slovenčina 8

od 6,50 €

-7 %
7,64 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
-7 %
7,64 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín...

-6%
6,96 €

6,96 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Prednosťou pracovného zošita...

-6%
6,94 €

6,94 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 10 dní

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP...

-6%
9,79 €

9,79 €

Zľava 6%
Posielame do 10 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka...

-6%
6,94 €

6,94 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka...

-6%
6,94 €

6,94 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá geografia 9

od 2,20 €

Kniha 2013
2,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2019
-6 %
6,99 €
Posielame do štyroch dní
Kniha 2012
Vypredané
2,20 €
-6 %
6,99 €
Vypredané
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú ži

-6%
6,99 €

6,99 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Animals

Taktik, 2021
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Oživte farbami úchvatný svet prírody – divoký, nespútaný, hýriaci životom. Prejdite sa po lesnej čistinke, kde zazriete jeleňa a veveričku, potom si zaplávajte s delfínom. Alebo chcete vycestovať do Austrálie za koalou alebo...

-6%
6,68 €

6,68 €

Zľava 6%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané

Pracovní sešit Přijímačky 5 a 7 - Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáka na Jednotnou přijímací zkoušku na víceletá gymnázia. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření...

-5%
8,91 €

8,91 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků, Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou...

-5%
3,98 €

3,98 €

Zľava 5%
Vypredané

„We all know that timing is everything. Trouble is, we don't know much about timing itself.“

When - Daniel H. Pink
When
Daniel H. Pink