Výrobca Taktik

Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi...

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hviezdička 2

Taktik, 2017
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovné zošity s grafomotorickými cvičeniami zameranými na rozvoj jemnej motoriky. Kreslením grafomotorických prvkov sa u dieťaťa upevňuje vizuálnomotorická koordinácia pohybu ruky, zápästia a prstov, ktorá je vhodnou a nenásilnou...

8,00 €

8,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Školský zvonec oznamujúci koniec vyučovania, školské prázdniny. Kto by sa na tieto chvíle netešil? Čas, kedy sa všetky deti rozutekajú, tešiac sa na nové zážitky, úsmevné príhody...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovné vyučovanie

od 4,83 €

-15 %
5,89 €
Na sklade, posielame ihneď
-30 %
4,83 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-15 %
5,89 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hviezdička 3

Taktik, 2017
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovné zošity s grafomotorickými cvičeniami zameranými na rozvoj jemnej motoriky. Kreslením grafomotorických prvkov sa u dieťaťa upevňuje vizuálnomotorická koordinácia pohybu ruky, zápästia a prstov, ktorá je vhodnou a nenásilnou...

8,00 €

8,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je určený na precvičovanie čitateľských i matematických zručností žiakov na pozadí zaujímavého príbehu. Obsahuje rôznorodé matematické úlohy, ktoré deti riešia počas plavby po mori s kapitánom Hukom a jeho posádkou...

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti...

-15%
6,65 €

6,65 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k rozvíjaniu základných kompetencií dieťaťa v oblasti komunikačných a sociálnych schopností. Prostredníctvom úloh deti spoznajú písmená a hlásky...

-15%
4,61 €

4,61 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ obsahuje tematické celky „Geografia v bežnom živote“, „Slovensko – naša vlasť“, „Enviromentálne súvislosti“ a "Regióny Slovenska". Pracovný zošit je v súlade s inovovaným...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V pracovnom zošite si žiaci individuálne a hravou formou precvičujú prebrané učivo z hodín matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní, sčítaní, odčítaní čísiel do 20 a rozoznávajú základné geometrické tvary...

-15%
5,29 €

5,29 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní čísiel, sčítaní a odčítaní čísiel do 100 a spoznávajú jednotky dĺžky...

-15%
5,29 €

5,29 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace...

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kt

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace...

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Je zaměřen na procvičení: početní představivosti, matematické souvislosti, prostorové orientace, řazení, porovnávání množství a velikosti, rozlišování základních geometrických tvarů, vytváření početních představ a logického...

2,16 €

2,16 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace, se kt

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica je koncipovaná tak, aby naučila žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sada písaniek k šlabikáru Nezábudka

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2018
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sada písaniek pozostáva z 8 ks písaniek k Šlabikáru Nezábudka. Písanka č.1 na nácvik častí tvarov písmen motivovaná milými ilustráciami (A4), písanka č.2 na nácvik tlačených tvarov písmen podľa požiadaviek...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Vůbec mluvili jen málo, ale trávili čas spolu, každý ponořený do svého vlastního víru, a drželi jeden druhého, pevně a bezpečně, a moc slov k tomu nepotřebovali. “

Osamělost prvočísel - Paolo Giordano
Osamělost prvočísel
Paolo Giordano