Výrobca Taktik

Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročník

-15%
6,99 €

6,99 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch.

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Díky první dvoustraně se dítě ocitne na staveništi velkého sídliště s hromadami písku a velkými stavebními jámami. Druhá ho zavede na stavbu dálnice, která ústí do tunelu a na třetí může pomáhat při stavbě rodinného domu...

4,18 €

4,18 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové vydanie učebnice slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom...

-15%
8,02 €

8,02 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učivo matematiky na stredných školách vie byť obsiahle a náročné. Prinášame Vám geniálnu pomôcku, s ktorou tie najpodstatnejšie informácie budete mať doslova vždy vo vrecku...

-15%
4,35 €

4,35 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

První dvoustrana zavede dítě na velkou městskou křižovatku s několika přechody a místem, kde probíhají stavební práce. Po otočení stránky se ocitne na rušném vlakovém nádraží, a nakonec na letišti. A jaké samolepky na něho...

-5%
3,98 €

3,98 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu sa zameriava na zopakovanie a precvičenie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci stretávajú v treťom ročníku - slabikotvorné spoluhlásky l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i,í/y,ý po obojakých spoluhláskach...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 3. ročník...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

Ruská písanka

Taktik, 2021
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia je zaměřen na osvojení písmen, která jsou pro českého žáka nová. Má moderní a atraktivní grafické zpracování. Nácvik čtení a psaní je propojen s osvojováním výslovnosti...

5,12 €

5,12 €

Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Šikovný škôlkar 1 je pestrým a farebným sprievodcom najmenších pri spoznávaní sveta, ktorý ich obklopuje. Získajú a upevnia si základné poznatky z oblasti prírody...

-15%
4,61 €

4,61 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9...

-15%
7,51 €

7,51 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 5 počas celého školského roka. Úspešnosť žiakov v Testovaní 5 vo veľkej miere závisí od ich schopnosti čítať s porozumením, vyhľadávať dôležité informácie či údaje v danom texte a následne s...

-15%
7,51 €

7,51 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov.

-15%
4,35 €

4,35 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

Príprava na testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra

od 6,16 €

-15 %
7,51 €
Na sklade, posielame ihneď
-30 %
6,16 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-15 %
7,51 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Precvičovanie pravopisu pre 2. ročník sa zameriava na precvičovanie rôznych gramatických javov, s ktorými sa žiaci oboznamujú v tomto ročníku - mäkčene, dĺžne, rozlišovanie krátkych a dlhých samohlások, mäkkých a...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh...

-15%
7,51 €

7,51 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

Úspešná maturita - Anglický jazyk - úroveň B2

od 10,20 €

-15 %
14,50 €
Na sklade, posielame ihneď
-5 %
16,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-40 %
10,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-15 %
14,50 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami...

-15%
5,29 €

5,29 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Úlomky roztrieštenej ľudskosti boli natoľko bežné, že ich človek rýchlo vypustil z hlavy. “

Smrtiaca biela - Robert Galbraith, J.K. Rowling
Smrtiaca biela
Robert Galbraith, J.K. Rowling