Výrobca Taktik

Zúženie výberu
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov.

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...

5,80 €

5,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších...

18,05 €

18,05 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne osvojenie a precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy umožňujúce diferencovanú prácu učiteľa so žiakmi..

5,80 €

5,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí...

-4%
7,14 €

7,14 €

Zľava 4%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aby nás slovenčina nebolela, musíme ju často precvičovať! S našimi Diktátmi do vrecka pre 2. stupeň ZŠ si s pravopisom hravo poradí skutočne každý. Praktické Diktáty do vrecka vo formáte A5 sú skvelou, univerzálnou príručkou na...

6,00 €

6,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Čítanie s porozumením 1 - Básničky z chladničky

od 5,52 €

6,90 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-20 %
5,52 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
6,90 €
-20 %
5,52 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Dostaň se na vysněnou školu - v pohodě...

15,46 €

15,46 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá čítanka 2 nadväzuje na texty platnej učebnice Čítanky pre 2. ročník ZŠ. Jednotlivé úlohy v pracovnom zošite sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením vychádzajúc zo štyroch procesov, ktoré predstavujú rôzne úrovne spracovania...

-7%
6,40 €

6,40 €

Zľava 7%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Úspešná maturita - Slovenský jazyk a literatúra

  • Kolektív autorov

od 11,04 €

-35 %
11,04 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
17,00 €
Na sklade, posielame ihneď
17,00 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú požiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach...

17,00 €

17,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ktoré hlásky sa s tvrdým či mäkkým i/y pospájali, aby slová tvoriť pomáhali? Pracovný zošit je určený na efektívne osvojovanie a precvičovanie tvrdých (h, ch, k, g, d, t, n, l) a mäkkých (dz, dž, ž, š, č, c, j, ď, ť, ň, ľ) spoluhlások...

7,70 €

7,70 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9...

8,80 €

8,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh...

8,80 €

8,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na efektívne osvojovanie a utvrdzovanie vybraných slov. Je prioritne určený pre žiakov 3. ročníka, ale veľmi dobre sa uplatní aj v 4. ročníku...

10,20 €

10,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Úspešná maturita - Anglický jazyk - úroveň B2

od 10,20 €

17,00 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-30 %
11,90 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-40 %
10,20 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
17,00 €
-30 %
11,90 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch...

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, charakteristické znaky jednotlivých literárnych období, informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe a minislovník teórie literatúry...

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami...

6,20 €

6,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

„Keď mám na to náladu, dokážem ju rozosmiať, vtedy sa smeje najmä na sebe, čo je akýsi druh lásky, pretože som tým ocenil niečo v nej.“

Intimita - Hanif Kureishi
Intimita
Hanif Kureishi