Výrobca Taktik

Zúženie výberu
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti
Vypredané

Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností...

5,50 €

5,50 €

Vypredané

Hravá matematika 3 (2. časť)

od 2,10 €

-40 %
2,10 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika 4 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%
Vypredané
Na sklade
Hra
Hra
Na sklade, objednávajte však rýchlo

S touto magnetickou doskou je možné vytvárať úžasné obrázky - zvierat, áut, budov... Či už využijete priložené predlohy alebo necháte naplno priestor fantázii, čaká vás mnoho hodín kreatívnej zábavy...

-5%
20,96 €

20,96 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika 9 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce odmocniny, mocniny, zápis veľkých čísel, riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Pytagorovu vetu, telesá ich povrch a objem, súmernosť v rovine, grafické znázornenie...

6,00 €

6,00 €

Vypredané

Rusko-slovenský a slovensko-ruský školský slovník

od 3,90 €

-20 %
4,80 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-35 %
3,90 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
-20 %
4,80 €
Vypredané
Vypredané

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné...

6,00 €

6,00 €

Vypredané

Precvičovanie počítania 6

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2020
Vypredané

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 6. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť...

4,60 €

4,60 €

Vypredané
Posielame do šiestich dní

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak ve drilovacích...

2,82 €

2,82 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do šiestich dní

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia. Důraz je kladen na témata: nakupování, jídlo, oblečení a lidské tělo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve...

2,82 €

2,82 €

Posielame do šiestich dní

Čitateľský denník pre 1. stupeň ZŠ

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2018
Vypredané

Vhodný doplnok pracovných zošitov pre 1. stupeň základnej školy. Čitateľský denník rozširuje ponuku didaktických pomôcok, ktoré môžu učitelia aj žiaci využiť na vyučovaní...

5,40 €

5,40 €

Vypredané
Vypredané

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom...

10,40 €

10,40 €

Vypredané
Na sklade
Hra
Hra
Na sklade, posielame ihneď

Magnetická podložka je skvelým anti-stresovým pomocníkom aj pre dospelých. Požičajte si ju od vášho dieťaťa a skúste to aj vy! Vyťahovanie jednotlivých guľôčok a ich opätovné zatláčanie prstami pôsobí veľmi upokojujúco...

-5%
14,29 €

14,29 €

Zľava 5%
Na sklade, posielame ihneď
MP3 na CD
Audiokniha (CD)
Audiokniha (CD)
Posielame do šiestich dní

Doprovodné CD s nahrávkami k pracovnímu sešitu Hravá hudební výchova 2...

11,84 €

11,84 €

Posielame do šiestich dní
Vypredané

Hravý přírodopis pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2.stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou formou uč

4,65 €

4,65 €

Vypredané
Vypredané

V souladu s RVP ZV Početní operace v oboru čísel do 100 Početní operace v oboru čísel do 1000 Geometrie Elektronická příloha – plán deskové hry

-5%
5,16 €

5,16 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Pracovní sešit Přijímačky 9 - Český jazyk a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáka na Jednotou přijímací zkoušku na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou...

9,35 €

9,35 €

Vypredané
Vypredané

Pracovní sešit Hravá chemie představuje ucelený soubor různých typů kreativních cvičení (křížovky, zaškrtávání, spojování aj.) zaměřených na porozumění zákonitostem chemie. V úlohách jsou originálně propojené pojmy a termíny se zábavnými prvky...

-5%
6,02 €

6,02 €

Zľava 5%
Vypredané
Vypredané

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnáziích zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a pracovní sešity pro český jazyk...

5,59 €

5,59 €

Vypredané
Vypredané

Numerace v oboru čísel do 20 (s přechodem přes základ 10). Odčítání v oboru čísel do 20 (s přechodem přes základ 10). Numerace v oboru čísel do 20. Metr, litr, kilogram. Vystřihovací příloha uprostřed...

-5%
5,33 €

5,33 €

Zľava 5%
Vypredané

„Ťažké detstvo je ako neviditeľný nepriateľ: Človek nikdy nevie, kedy zaútočí.“

Na konci samoty - Benedict Wells
Na konci samoty
Benedict Wells