Výrobca Taktik

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit zo všeobecného rozhľadu pre 5 - 6 ročné deti zostavený podľa ISCED 0: obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky, poskytuje žiakom dostatok miesta pre kreslenie, preto nie je potrebné používať iný zošit..

2,60 €

2,60 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...

5,80 €

5,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

8,20 €

8,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 9 dní

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

8,20 €

8,20 €

Posielame do 9 dní

Hravá geografia 7

  • Kolektív autorov

od 6,00 €

Kniha 2017
7,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2012
Vypredané
7,40 €
Vypredané

Ústava do vrecka

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2019
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ústava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v Slovenskej republike. Prijatá bola 1. septembra 1992 poslancami Slovenskej národnej rady. Podpísaná bola 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade...

5,10 €

5,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať...

7,40 €

7,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu a sú žiakovi blízke z bežného života. Úlohy sú zamerané na chemické poznatky a činnosti, ktoré vedú k nadobudnutiu dôležitých spôsobilostí...

-4%
7,14 €

7,14 €

Zľava 4%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hudobná písanka je určená všetkým deťom, ktoré sa chcú aktívne zmocňovať hudby. V písanke sa deti jednoduchou a hravou formou naučia poznávať takty, hudobné nástroje, hudobné značky a predznamenania...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Aby nás slovenčina nebolela, musíme ju často precvičovať! S našimi Diktátmi do vrecka pre 2. stupeň ZŠ si s pravopisom hravo poradí skutočne každý. Praktické Diktáty do vrecka vo formáte A5 sú skvelou, univerzálnou príručkou na...

6,00 €

6,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti informačných textov. Preto sú do literárnych textov zahrnuté aj také útvary...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá geografia 9

od 2,20 €

Kniha 2013
2,20 €
Posielame do 9 dní
Kniha 2019
-6 %
6,99 €
Posielame do 9 dní
Kniha 2012
Vypredané
2,20 €
-6 %
6,99 €
Vypredané

Hravé diktáty 6

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2020
Na sklade, objednávajte však rýchlo

V novinke Hravé diktáty 6 nájdete vyše 100 tematicky usporiadaných diktátov, ktoré pokrývajú javy zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Diktáty venované danej jazykovej rovine sú zoradené do celkov podľa precvičovaného javu...

7,80 €

7,80 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je určený žiakom, ktorí sa s matematikou jednoducho nekamarátia, ale i žiakom s poruchami učenia. Na jeho príprave spolupracovali špeciálni pedagógovia.Výnimočnosť pracovného zošita spočíva v schopnosti naštartovať myslenie žiaka...

-4%
9,81 €

9,81 €

Zľava 4%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Slovenský jazyk 2 Nezábudka

od 7,20 €

Kniha 2019
9,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2017
Vypredané
9,40 €
Vypredané
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi...

7,46 €

7,46 €

Na sklade, posielame ihneď

Big Block 1 - Pracovný zošit

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2021 • 1. diel série
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Big Block 1 prináša až 50 strán aktivít určených na efektívny rozvoj jemnej motoriky, koordinácie “ruka-oko”, grafomotoriky a koncentrácie (spájane prerušovaných čiar, dokresľovanie obrázkov, vyfarbovanie podľa predlôh...)...

-3%
14,99 €

14,99 €

Zľava 3%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných ve škole i v jejich životě. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale převážně reálné situace...

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá biológia 6

od 6,00 €

Kniha 2016
7,40 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2013
Vypredané
7,40 €
Vypredané

Hravá biológia 5

od 3,00 €

Kniha 2015
7,40 €
Posielame do 9 dní
Kniha 2013
Vypredané
7,40 €
Vypredané

„Ať člověk utíká, jak chce, sobě samému neunikne. Je to jako se stínem. Pořád se vás to drží.“

Po otřesech - Haruki Murakami
Po otřesech
Haruki Murakami