Výrobca Taktik

Posielame do 16 dní

Nové vydanie učebnice slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom...

-3%
9,16 €

9,16 €

Zľava 3%
Posielame do 16 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové vydanie pracovného zošita k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom...

-4%
7,94 €

7,94 €

Zľava 4%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 16 dní

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 9. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť...

5,80 €

5,80 €

Posielame do 16 dní
Posielame do 16 dní

V novej učebnici techniky si žiaci osvoja teoretické vedomosti z oblasti grafickej komunikácie v technike, oboznámia sa s rôznymi druhmi technických materiálov (drevo, kov, plasty, sklo, guma, textil, kompozity) a s pracovnými postupmi...

-5%
8,96 €

8,96 €

Zľava 5%
Posielame do 16 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi...

-12%
6,54 €

6,54 €

Zľava 12%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá - PZ

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2020
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov...

-5%
11,91 €

11,91 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jsou vytvořeny ve spolupráci se zkušenými vychovatelkam...

4,47 €

4,47 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na výtvarnú výchovu. Témy v pracovnom zošite sú spracované tak, aby pomáhali žiakom utvrdiť si poznatky aj z iných vyučovacích predmetov, napr. z predmetu prvouka, slovenský jazyk, matematika, prípadne...

-5%
6,58 €

6,58 €

Zľava 5%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 16 dní

Pracovný zošit nadväzuje na pracovný zošit Hravá ruština 5. Dopĺňa a rozširuje nadobudnuté poznatky z ruského jazyka...

-9%
7,54 €

7,54 €

Zľava 9%
Posielame do 16 dní
Posielame do 16 dní

Pracovný zošit rozširuje ponuku pomôcok na vyučovanie matematiky. Cieľom je poskytnúť učiteľom možnosť zaradiť do vyučovania aj ďalšie aktivity, prostredníctvom ktorých si žiaci oddýchnu od monotónneho počítania príkladov a...

6,20 €

6,20 €

Posielame do 16 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálm

7,40 €

7,40 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do šiestich dní

Nové učebnice a pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u ž

9,26 €

9,26 €

Posielame do šiestich dní
Posielame do 16 dní

Pracovný zošit nadväzuje na Hravú ruštinu 6, tvorí 20 lekcií, ktoré korešpondujú s lekciami v učebnici.72 strán zaujímavých úloh a cvičení, ktoré prihliadajú na vek žiaka,v závere každej lekcie nájdete časť Opakovanie na krátke zhrnutie učiva...

-9%
7,54 €

7,54 €

Zľava 9%
Posielame do 16 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cílem cvičebnice je poskytnout komplexní přípravu k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů. Zpracováním různorodých typologií testových otázek a nejfrekventovanějších...

18,05 €

18,05 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo
Posielame do 16 dní

"Učebnica Hravá technika 8 ponúka žiakom užitočné vedomosti z oblasti elektrotechniky. Ôsmaci sa oboznámia s princípom fungovania elektrických spotrebičov (zistia, čo ukrýva vnútro žehličky, spoznajú, ako funguje elektrický motor...)...

-5%
8,96 €

8,96 €

Zľava 5%
Posielame do 16 dní
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá matematika určený pre 4. ročník základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Obsahuje kapitolu venovanú opakovaniu učiva z tretieho ročníka, sčítaniu a odčítaniu prirodzených čísel v obore do 10 000...

-10%
5,20 €

5,20 €

Zľava 10%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větš

4,94 €

4,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá technika 9

  • Kolektív autorov

od 6,54 €

Kniha 2019
-12 %
6,54 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2021
-3 %
9,16 €
Posielame do 16 dní
-12 %
6,54 €
-3 %
9,16 €
Posielame do 16 dní

Čítanka English stories vznikla z potreby priniesť deťom zaujímavé a veku primerané texty v cudzom jazyku, ktoré budú schopné samé si prečítať a pochopiť ich. Súčasťou textov sú aj audionahrávky...

7,70 €

7,70 €

Posielame do 16 dní

The Magic Kingdom 1

 • Taktik, 2021
Posielame do 16 dní

V pracovnej učebnici The Magic Kingdom 1 sa prváčikovia oboznámia so svetom farieb, čísel, členmi rodiny či ročnými obdobiami. Cestou po rozprávkovej krajine ich sprevádzajú veselé pesničky Spievanky a Zahrajka zo Spievankova, ktoré...

-4%
14,99 €

14,99 €

Zľava 4%
Posielame do 16 dní

„Keď mám na to náladu, dokážem ju rozosmiať, vtedy sa smeje najmä na sebe, čo je akýsi druh lásky, pretože som tým ocenil niečo v nej.“

Intimita - Hanif Kureishi
Intimita
Hanif Kureishi