Výrobca Taktik

Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá matematika 1 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy...

-15%
6,99 €

6,99 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

-15%
4,35 €

4,35 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá fyzika 9

od 4,96 €

-20 %
4,96 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-15 %
5,29 €
Posielame do štyroch dní
-15 %
5,29 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci...

2,20 €

2,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá literatúra 8

od 5,33 €

-15 %
6,99 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-35 %
5,33 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-15 %
6,99 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia obsahuje chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, charakteristické znaky jednotlivých literárnych období, informácie o najvýznamnejších autoroch a ich tvorbe a minislovník teórie literatúry...

-15%
4,35 €

4,35 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hravá geografia 7

  • Kolektív autorov

od 5,92 €

Kniha 2017
-15 %
6,31 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
-20 %
5,92 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2012
Vypredané
-15 %
6,31 €
Vypredané
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti nielen pre literárny zážitok, ale aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti informačných textov. Preto sú do literárnych textov zahrnuté aj také útvary...

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Akcia
Posielame do 16 dní

Predstavujeme Vám špeciálnu edíciu precvičovacích pracovných zošitov v praktickom formáte A5 - Hravé diktáty, venované žiakom 2. stupňa ZŠ...

-5%
7,41 €

7,41 €

Zľava 5%
Posielame do 16 dní
Akcia
Posielame do štyroch dní

Kniha je dokonalým sprievodcom pri rozvoji praktických a kognitívnych zručností detí predškolského veku, jemnej motoriky, prirodzenej zvedavosti, fantázie, chuti objavovať, a to nenúteným a zábavným spôsobom...

-15%
10,15 €

10,15 €

Zľava 15%
Posielame do štyroch dní
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

Hravé diktáty 7

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2020
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti...

-15%
6,65 €

6,65 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

"Pracovný zošit má ambíciu napomôcť žiakom s rozvojom sociálneho a občianskeho vedomia, so zlepšenímorientácie v sociálnom prostredí v bežných situáciách, priblížiť ich k právnym informáciám o rodine, obci, občianstve...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica pre 1. ročník ZŠ z novej edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom. Dôraz na efektívne a trvalé nadobudnutie kľúčových kompetencií...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných vedomostí, zručností a spôsobilostí z oblasti štátu a práva, ktoré umožňujú žiakom orientovať sa v sociálnom prostredí, pomáhajú im v procese socializácie, učia ich demokraticky...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi...

-15%
6,36 €

6,36 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Viete, aký príbeh skrýva Lietavský hrad, ktorý zámok obýval kráľ Matej a kde sa u nás vzala Čertova skala? Odhaľujte historické zaujímavosti a zlepšujte svoje čitateľské schopnosti v nevšedných textoch o slovenských hradoch...

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

„Mám právo na všechno, neboť v této vteřině vím dobře, co dělám. Přijímám smrt. Nepřijímám nebezpečí. Nepřijímám boj, ale smrt. Poznal jsem velkou pravdu. Válka, to není přijetí nebezpečí. To není přijetí boje. To je pro bojujícího v určitých chvílích čisté a prosté přijetí smrti. “

Povídky - Antoine de Saint-Exupéry
Povídky
Antoine de Saint-Exupéry