Výrobca Taktik

Hravá slovenčina 7

od 3,10 €

-15 %
6,99 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
-15 %
6,99 €
Vypredané

Hravá slovenčina 8

od 6,50 €

-15 %
6,99 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Vypredané
-15 %
6,99 €
Vypredané
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Vedie deti k čítaniu a k porozumeniu prečítaného textu. Rozvíja nielen čitateľské zručnosti žiaka, ale prináša aj nevšedné zážitky a zaujímavé informácie o lese a jeho obyvateľoch.

-15%
5,89 €

5,89 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Akcia
Posielame do 10 dní

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP...

-15%
8,87 €

8,87 €

Zľava 15%
Posielame do 10 dní
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nové vydanie učebnice slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ z edície Nezábudka. Koncepcia je postavená na tradičných princípoch vyučovania, vyznačuje sa systematicky a logicky štruktúrovaným učivom...

-15%
8,02 €

8,02 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učivo matematiky na stredných školách vie byť obsiahle a náročné. Prinášame Vám geniálnu pomôcku, s ktorou tie najpodstatnejšie informácie budete mať doslova vždy vo vrecku...

-15%
4,35 €

4,35 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Akcia
Posielame do šiestich dní

Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení. Úkoly na rozvoj grafomotoriky. Zábavné básničky a říkanky.

4,23 €

4,23 €

Posielame do šiestich dní
Akcia
Posielame do 10 dní

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú ži

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Posielame do 10 dní

Hravá vlastiveda 3

od 2,50 €

Kniha 2017
-15 %
5,89 €
Posielame do štyroch dní
Kniha 2013
Vypredané
-15 %
5,89 €
Vypredané

Hravá slovenčina 9

  • Kolektív autorov

od 2,77 €

Kniha 2013
-15 %
2,77 €
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Kniha 2019
-15 %
6,99 €
Posielame do štyroch dní
-15 %
2,77 €
-15 %
6,99 €
Na sklade Akcia
Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit predstavuje ucelený súbor kreatívnych cvičení, zameraných na porozumenie zákonitostí chémie. Veľkým pozitívom je prepojenie cvičení s reálnym životom, čo významne podporuje záujem žiakov o preberané učivo a...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Na sklade, objednávajte však rýchlo
Akcia
Posielame do štyroch dní

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka...

-15%
6,31 €

6,31 €

Zľava 15%
Posielame do štyroch dní
Akcia
Posielame do štyroch dní

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Posielame do štyroch dní

Literatúra 2 pre stredné školy a gymnáziá - PZ

  • Kolektív autorov
 • Taktik, 2020
Akcia
Posielame do štyroch dní

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov...

-15%
10,66 €

10,66 €

Zľava 15%
Posielame do štyroch dní

Hravá matematika 3 (2. časť) (nov.vyd. )

od 4,95 €

Kniha 2021
-15 %
4,95 €
Posielame do štyroch dní
Kniha 2017
Vypredané
-15 %
4,95 €
Vypredané
Akcia
Posielame do šiestich dní

Jde o mnohem víc než jen o hodinu občanské výchovy! Nová učebnice sestavená podle metody otevřené didaktiky. Otevírá žákům cestu k samostatnému myšlení skrze různorodá témata tak, aby skutečně zamysleli, porozuměli a nazírali na...

9,78 €

9,78 €

Posielame do šiestich dní
Akcia
Posielame do štyroch dní

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom...

-15%
8,87 €

8,87 €

Zľava 15%
Posielame do štyroch dní
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď
Na sklade Akcia
Na sklade, posielame ihneď

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú vo 4. ročníku -identifikácia a popužívanie slabičných a neslabičných predpôn v slovách, precvičovanie pravopisu vybraných a odvodených slov, spodobovanie na konci slova...

-15%
4,95 €

4,95 €

Zľava 15%
Na sklade, posielame ihneď

„Ak ma oklameš raz, môžeš sa hanbiť. Ak ma oklameš dvakrát, môžem sa hanbiť ja. Ak ma oklameš trikrát, môžeme sa hanbiť obaja. “

O písaní - Stephen King
O písaní
Stephen King