Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zrušiť
Titulov: 71
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 71
Zoradiť podľa:

Všeobecná reprodukcia zvierat

Pavel Šťastný a Danka Šťastná • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012

Vypredané

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými princípmi reprodukcie zvierat, počnúc štruktúrou reprodukčných orgánov, funkciami ich štruktúr, regulačnými mechanizmami regulujúcimi regulačný proces v celej jeho šírke. Zaoberá sa problematikou...

12,70 €

12,70 €

Vypredané

Konštrukčné prvky strojov

Juraj Rusnák, Milan Kadnár a Miroslav Bošanský • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Vypredané

Vysokoškolská učebnica „Konštrukčné prvky strojov“ je určená pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (pre všetky študijné programy) a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú navrhovaním...

12,00 €

12,00 €

Vypredané

Zoológia

Jana Ivanič Porhajašová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Vypredané

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov jednotlivých programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a pre študentov Fakulty biotechnológií a potravinárstva s možnosťou využitia aj v rámci ostatných fakúlt Slovenskej...

9,60 €

9,60 €

Vypredané

Biometeorológia

Ján Čimo, František Špánik a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Vypredané

Z obsahu: 1. Predmet, obsahová štruktúra a história biometeorológie 2. Štruktúra a zloženie atmosféry 3. Biometeorologické prvky a ich vplyv na prírodu 4. Pôdna voda 5. Vietor 6. Dynamická meteorológia...

16,80 €

16,80 €

Vypredané

Vidiecky cestovný ruch

Jana Jarábková • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Vypredané

Publikácia ponúka pohľad na vidiecky cestovný ruch v širších súvislostiach. Po prečítaní publikácie, čitateľ získa základný obraz o možnostiach a príležitostiach spojených s podnikaním vo vidieckom cestovnom ruchu v podmienkach...

5,45 €

5,45 €

Vypredané

Riadenie pohonov prostrednictvom PLC

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Vypredané

Cieľom učebnice je poskytnúť základné innformácie týkajúce sa možností riadenia pohonov používaných v priemyselných prevádzkách. Učebnica je rozdelená do siedmich základnych kapitol. V prvej kapitole sú uvedené základné pojmy...

12,83 €

12,83 €

Vypredané

Riziká pri produkcii potravín

Mária Angelovičová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Vypredané

Kniha sa venuje aktuálnym rizikám pri produkcii biopotravín. Analyzuje a tiež hodnotí rizikové faktory pri produkcii potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu...

15,00 €

15,00 €

Vypredané

Vypredané

Vysokoškolská učebnica: Úvod do potravinárskej mykológie - Kľúč na identifikáciu potravinársky významných vláknitých mikroskopických...

-5%
13,47 €

13,47 €

Zľava 5%

Vypredané

Vypredané

Vysokoškolská učebnica: Úvod do potravinárskej mykológie Kľúč na identifikáciu potravinársky významných vláknitých mikroskopických húb...

20,40 €

20,40 €

Vypredané

Biológia pôdy v agroekosystémoch

Soňa Javoreková a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008

Vypredané

Učebnica je určená najmä poslucháčom FBP, štúdijného programu aplikovaná biológia a študentom FAPZ a FZKI SPU v Nitre, ktorých súčasťou štúdijných programov je oblasť pôdy a pôdnych agroekosystémov. Veríme však, že bude dobrou študijnou literatúrou...

10,20 €

10,20 €

Vypredané

Poľné a záhradné plodiny

Anton Uher a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012

Vypredané

Učebnica je určená jako základná študijná literatúra pre študijný odbor krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy a GIS, vodné hospodárstvo krajiny. Kniha poskytuje potrebné základy z technológie pestovania poľných plodín, zeleniny, ovocia a viniča...

16,20 €

16,20 €

Vypredané

Technika pre chov zvierat

Roman Gálik • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Vypredané

Autori predkladanú vysokoškolskú učebnicu zostavili, tak aby bola vhodnou študijnou pomôckou nielen pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, aleb aby bola vhodnou učebnou pomôckou aj na niektorých iných fakultách, ako aj pomôckou...

11,20 €

11,20 €

Vypredané

Biologické základy pestovania záhradníckych rastlín

Ján Švihra a Mária Kleňová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011

Vypredané

Záhradník by mal poznať biologické zákonitosti a ich aplikáciu na agrotechnické zásahy...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Vypredané

Metódy a techniky génových manipulácií

Zdenka Gálová a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Vypredané

Publikácia je po obsahovej stránke venovaná základným technikám aplikovaným pri príprave, analýze a selekcii geneticky modifikovaných mikroorganizmov, rastlín a živočíchov...

13,90 €

13,90 €

Vypredané

Vypredané

Vysokoškolská učebnica: Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu.

11,90 €

11,90 €

Vypredané

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Jaroslav Antal a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Vypredané

V snahe čo najviac priblížiť študentom rozsiahlu a svojim spôsobom aj zložitú problematiku hydrológie poľnohospodárskej krajiny urobil autorský kolektív pokus o spracovanie tejto učebnice aj s využitím princípov dištančného vzdelávania, t.j. možnosti...

-5%
9,69 €

9,69 €

Zľava 5%

Vypredané

Choroby a škodcovia poľných plodín

Ľudovít Cagáň a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010

Vypredané

Publikácia "Choroby a škodcovia poľných plodín" je prvým dielom súboru, ktorý zahŕňa aj druhý diel "Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín". Obsahuje doteraz nejpodrobnejšiu charektiristiku chorôb a škodcov poľných plodín vydanú v slovenskom...

20,60 €

20,60 €

Vypredané

Zoológia

Jana Porhajašová, Adrianna Králiková, Alena Rakovská a Mária Babošová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Vypredané

Vysokoškolská učebnica je určená pre študentov jednotlivých programov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a pre študentov Fakulty biotechnológií a potravinárstva s možnosťou využitia aj v rámci ostatných fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej...

9,60 €

9,60 €

Vypredané

Chov hovädzieho dobytka

Peter Strapák a kolektív • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Vypredané

Publikácia vychádza po 25 rokoch od poslednej súhrnnej publikácie takéhoto charakteru. Je určená pre študentov, pre pracovníkov poľnohospodárskych podnikov, ale aj ďalších odborných pracovníkov a širokú chovateľskú verejnosť so záujmom o chov uvedeného...

35,60 €

35,60 €

Vypredané

Zdravý životný štýl

Jaroslav Jedlička • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009

Vypredané

Autor hodnotným a zároveň pútavým spôsobom opisuje faktory, ktoré svojim pôsobením ovplyvňujú kvalitu života človeka, teda jeho zdravie, vitalitu a výkonnosť. V rámci obsahového zamerania venuje veľký priestor kapitolám o detoxikácii organizmu a...

18,80 €

18,80 €

Vypredané


„Aby existovali veľkí básnici, musia existovať veľkí čitatelia.“

Walt Whitman