Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zrušiť
Titulov: 71
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 71
Zoradiť podľa:

Všeobecná reprodukcia zvierat

Pavel Šťastný • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá základnými princípmi reprodukcie zvierat, počnúc štruktúrou reprodukčných orgánov, funkciami ich štruktúr, regulačnými mechanizmami regulujúcimi regulačný proces v celej jeho šírke. Zaoberá...

14,60 €

14,60 €

Posielame do 10 dní

Technika pre chov zvierat

Roman Gálik • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica je vhodnou pomôckou nielen pre študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj pomôckou na niektorých fakultách v Českej republike, ako aj pomôckou pre manažérsku...

14,85 €

14,85 €

Posielame do 10 dní

Biologická bezpečnosť

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica poskytuje prehľad o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) vo vzťahu k zdraviu človeka a k životnému prostrediu. Učebnica je rozdelená do 11 kapitol a súčasťou každej kapitoly je stručný prehľad...

9,70 €

9,70 €

Posielame do 10 dní

Technická normalizácia

Jozef Bajla • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012

Posielame do 10 dní

Učebnica pre študentov vysokých škôl technického zamerania. Obsahovo je zameraná na problematiku technickej normalizácie, tvorby technických noriem a podobných...

12,90 €

12,90 €

Posielame do 10 dní

Dane podnikateľských subjektov

Jozef Bojňanský • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 10 dní

Obsah: 1.Daňová propedeutika 2.Dane z príjmov 3.Miestne dane a daň z motorových vozidiel 4.Daň z pridanej hodnoty 5.Spotrebné dane 6.Správa daní a poplatkov Publikácia odráža stav zverejnených právnych predpisov k 1.5.2017, a to vrátane predpisov

16,36 €

16,36 €

Posielame do 10 dní

Riadenie prevádzky strojov

Jozef Ďuďák • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: 1.Systémové inžiniestvo a systémový prístup 2.Výrobný proces, charakteristika a členenie 3.Technologický systém a jeho prvky 4.Normatívna základňa pre oblasť riadenia prevádzky strojov 5.Efektívnosť strojovej techniky v pracovnom procese...

15,37 €

15,37 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Jaroslav Antal • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 10 dní

Prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o výskyte vody v určitej časti zemského povrchu neustále pokračuje, najmä v závislosti od intenzity ľudskej aktivity človeka v danom území.

17,23 €

17,23 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Projektovanie poľnohospodárskych systémov je súčasťou rozsiahlej vedecko-technickej disciplíny-poľnohospodárskeho systémového inžinierstva.

19,90 €

19,90 €

Posielame do 10 dní

Chémia potravín

Alena Vollmannová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoľkolská učebnice poskytuje študentom komplexný prehľad súčasných poznatkov o chemickom zložení potravinových surovín a potravín, o ich biochemických a mikrobiologických vlastnostiach, ako aj o významných chemických reakciách...

15,10 €

15,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Genetika

Anna Trakovická • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 10 dní

Cieľom vydania tejto učebnice je poskytnúť študentom aktuálny, zrozumiteľný a vyvážený súbor poznatkov z genetiky. Text sa skladá z 12 kapitol a doplňuje ho slovensko-anglický slovník najdôležitejších pojmov používaných...

16,70 €

16,70 €

Posielame do 10 dní

Biochémia

Kolektív autorov • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 10 dní

V učebnici je spracovaná problematika biochémie na aktuálnej úrovni poznania, v prístupnej forme a v primeranom rozsahu tak, aby študenti mohli pochopiť podstatu biologických procesov uskutočňujúcich sa v živých organizmoch na...

13,70 €

13,70 €

Posielame do 10 dní

Geneticky modifikované potraviny

Zdenka Gálová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 10 dní

Učebnica je určená predovšetkým študentom a doktorandom Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a študentom iných vysokých...

12,20 €

12,20 €

Posielame do 10 dní

Embryotechnológie

Peter Chrenek • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica je určená najmä pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského vzdelávania pre študijný program ,,biotechnológie", prípadne " aplikovaná biológia", môže však osloviť a pomôcť pochopiť niektoré princípy biotechnologických metód...

35,44 €

35,44 €

Posielame do 10 dní

Posielame do 10 dní

Obsah: 1.Meliorácie, základné pojmy, história, etapy 2.Základy geodézie v poľnohospodárstve 3.Fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy, hydrolimity, infiltrácia 4.Odvnodňovanie v poľnohospodárstve 5.Technika pre výstavbu odvodňovacích zariadení...

20,96 €

20,96 €

Posielame do 10 dní

Implementácia relačných databáz

František Adamovský • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 10 dní

Obsah: 1.Úvodné informácie 2.Relačný model 3.Dátové modelovanie a E-R diagram 4.Databázový návrh 5.Správa databáz 6.Implementácia databázového návrhu do systému Microsoft Access 7.Počítačová bezpečnosť a ochrana...

22,47 €

22,47 €

Posielame do 10 dní

Pôdoznalectvo

Vladimír Šimanský • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 10 dní

Vysokoškolská učebnica bola zostavená s cieľom poskytnúť komplexný informačný zdroj z tohto vedného odboru, ktorý by nielen napĺňal potreby študentov na prípravu, ale aby mala i širšie uplatnenie a poskytla ostatnej odbornej...

15,20 €

15,20 €

Posielame do 10 dní

Inžinierska ekológia

Ľubomír Kubík • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 10 dní

Obsah: 1.Ekosystém 2.Ovzdušie a ochrana ovzdušia 3.Pôda, znečistenie pôdy a technológia čistenia pôdy 4.Hydrosféra, kvalita vody, vlastnosti vody, technológie úpravy vody 5.Biosféra a biocykly 6.Biologický systém, toxikológia, mikrobiológia...

20,82 €

20,82 €

Posielame do 10 dní

Vademecum chovu ošípaných

Ondřej Bučko • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Vypredané

Obsah: 1.Úvod 2.Význam chovu ošípaných 3.Pôvod ošípaných 4.Plemená ošípaných 5.Zošľachťovací proces v chove ošípaných a jeho smerovanie 6.Základné produkty ošípaných 7.Rozmnožovací proces v chove ošípaných 8.Výkrm ošípaných - konečná fáza produkci

23,55 €

23,55 €

Vypredané

Poľné a záhradné plodiny

Anton Uher • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Vypredané

Učebnica je určená predovšetkým pre študentov FZKI SPU v Nitre, pre študijný odbor krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy a GIS, vodné hospodárstvo krajiny. Učebnica poskytuje študentovi potrebné základy z technológie pestovania poľných plodín...

19,32 €

19,32 €

Vypredané

Ochrana a tvorba životného prostredia

Jaroslav Noskovič • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012

Vypredané

Cieľom knihy je poskytnúť najnovšie poznatky o základných pojmoch v oblasti životného prostredia, jeho ekologických základoch, prírodných zdrojoch, najmä pôde, vode, atmosfére jako zložke životného prostredia, ochrane prírody a krajiny, odpadoch...

17,80 €

17,80 €

Vypredané


„Táňa všetkému rozumela a nebála sa mlčať.“

Džin - Martin M. Šimečka
Džin
Martin M. Šimečka