Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zrušiť
Titulov: 73

Metódy a techniky génových manipulácií

Zdenka Gálová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 16 dní

Učebnica je venovaná základným technikám aplikovaným pri príprave, analýze a selekcii genetický modifikovaných mikroorganizmov, rastlín...

13,75 €

13,75 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Pôdoznalectvo

Vladimír Šimanský • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 16 dní

Vysokoškolská učebnica bola zostavená s cieľom poskytnúť komplexný informačný zdroj z tohto vedného odboru, ktorý by nielen napĺňal potreby študentov na prípravu, ale aby mala i širšie uplatnenie a poskytla ostatnej odbornej...

15,20 €

15,20 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Úprava potravín a stravovanie

Marta Habánová • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 16 dní

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov bakalárskeho štúdia odboru výživa ľudí s vývojom gastronómie a so základmi spoločného stravovania. Obsah: 1.História, súčasnosť a trendy v gastronómii 2.Spoločné stravovanie...

16,36 €

16,36 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vysokoškolská učebnica ponúka komplexný pohľad na uplatňovanie hygienických zásad v stravovacích prevádzkach. Rozvíja flexibilitu jednotlivcov s ohľadom na stále rastúce požiadavky gastronomickej praxe. Rozvoj profesionálnej osobnosti...

11,66 €

11,66 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Genetika

Anna Trakovická • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 16 dní

Cieľom vydania tejto učebnice je poskytnúť študentom aktuálny, zrozumiteľný a vyvážený súbor poznatkov z genetiky. Text sa skladá z 12 kapitol a doplňuje ho slovensko-anglický slovník najdôležitejších pojmov používaných...

16,70 €

16,70 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Živočíšna výroba

team of authors • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica môže byť využitá pri modernizácii a skvalitnení vzdelávania v poľnohospodárskej praxi, pri tvorbe koncepcií a projektov poľnohospodárskeho zamerania, realizácii praktického chovu a šľachtenia hospodárskych zvierat na úrovni po

17,97 €

17,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Biochémia

team of authors • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 16 dní

V učebnici je spracovaná problematika biochémie na aktuálnej úrovni poznania, v prístupnej forme a v primeranom rozsahu tak, aby študenti mohli pochopiť podstatu biologických procesov uskutočňujúcich sa v živých organizmoch na...

13,70 €

13,70 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Štíhle vreteno

Ján Mezey • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Existuje spôsob dopestovať si vo vlastnej záhradke len na 10 stromoch, ktorých vrchol dosiahnete zo zeme, toľko jabĺk, čo vystačí štvorčlennej rodine približne od augusta do apríla a ešte ostane aj pre návštevy na dlhých zimných večeroch? Áno...

-5%
6,72 €

6,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Mikrobiológia potravín

team of authors • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu...

18,94 €

18,94 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Chov a choroby psov

Danka Šťastná • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Na sklade, posielame ihneď

V učebnici sú zhrnuté najdôležitejšie poznatky o chove psov a ich najfrekventovanejších chorobách. Keďže doteraz nebola pre študentov zaujímajúcich sa o túto problematiku dostupná ucelená učebná pomôcka mala by táto učebnica prispie

13,42 €

13,42 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Vedeli ste, že...?

vás radi privítame v 11 kníhkupectvách po celom Slovensku?

Sprievodca svetom potravín

Jozef Golian a and team of authors • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013

Posielame do 16 dní

Rady spotrebiteľom, na čo si dať pozor pri nakupovaní a manipulácii spotravinami. Za posledných dvadsať rokov sa výrazne zmenili podmienky pre podnikanie v oblasti potravín. Na jednej strane výrobcovia, ale hlavne distribúrori a predajcovia nastolili...

7,92 €

7,92 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Základy konštruovania mechanických zariadení na prenos výkonu

Leonid Kurmaz • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014

Posielame do 16 dní

Publikácia sprístupňuje čitateľovi veľké množstvo overených riešení rôznych druhov pohonov a iných základných prvkov mechanizmov strojov. V knihe sú zároveň publikované výpočtové postupy strojových častí. Autori publikácie sú významnými univerzitnými...

17,80 €

17,80 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Výroba a využitie organických hnojív

Ladislav Ducsay a Ladislav Varga • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017

Posielame do 16 dní

Obsah: 1.Organické hnojivá používané v poľnohospodárstve 2.Maštaľný hnoj 3.Hnojovica 4.Močovka 5.Hnojovka 6.Hydinový trus 7.Zelené hnojenie 8.Slama 9.Komposty 10.Sekundárne zdroje živín organického pôvodu používané na hnojenie 11.Ohodnocovanie.

11,70 €

11,70 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní

Karol Šinka • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 16 dní

Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového plánovania 3.Zdroje dát pre DMR 4.Tvorba digitálneho modelu reliéfu 5.Analýzy digitálneho modelu reliéfu 6.Hydrologické modelovanie...

14,15 €

14,15 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Špeciálna reprodukcia zvierat

Danka Šťastná • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 16 dní

Učebnica je rozdelená na kapitoly podľa druhu zvierat a podkapitoly podľa priebehu reprodukčného procesu od popisu štruktúry reprodukčných orgánov až k pôrodu zvierat. Samostatnú spoločnú kapitolu tvorí pohľad na najdôležitejšie...

17,45 €

17,45 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Environmentálne technológie a technika

Ivan Janoško • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016

Posielame do 16 dní

Obsah: 1.Úvod 2.Odpadové hospodárstvo 3.Komunálne odpady 4.Triedenie a spracovanie odpadov 5.Skládkovanie 6.Kompostovanie 7.Tepelné zneškodňovanie odpadov 8.Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 9.Literatúra Cieľom publikácie je poskytnúť odbor

23,55 €

23,55 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Posielame do 16 dní

Obsah: 1.Meliorácie, základné pojmy, história, etapy 2.Základy geodézie v poľnohospodárstve 3.Fyzikálno-mechanické vlastnosti pôdy, hydrolimity, infiltrácia 4.Odvnodňovanie v poľnohospodárstve 5.Technika pre výstavbu odvodňovacích zariadení...

20,96 €

20,96 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Hydrológia poľnohospodárskej krajiny

Jaroslav Antal • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018

Posielame do 16 dní

Prehlbovanie a rozširovanie poznatkov o výskyte vody v určitej časti zemského povrchu neustále pokračuje, najmä v závislosti od intenzity ľudskej aktivity človeka v danom území.

17,23 €

17,23 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Stroje pre rastlinnú výrobu (Obrábanie pôdy, sejba)

Jaroslav Páltik a and team of authors • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005

Posielame do 16 dní

Význam mechanizácie poľnohospodárstva spočíva predovšetkým v odstraňovaní namáhavého a neproduktívneho spôsobu práce, v skracovaní agrotechnických termínov, v znižovaní strát a zvyšovaní kvality zberaných produktov. I při veľkom pokroku v oblasti....

12,10 €

12,10 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

Fyziológia živočíchov

Jaroslav Kováčik • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015

Posielame do 16 dní

Obsah tejto učebnice bol spracovaný na základe dlhoročných skúseností získaných v oblasti výučby fyziológie živočíchov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V jednotlivých kapitolách tejto učebnice sú zdôraznené interakcie hlavných...

14,50 €

14,50 €

Posielame do 16 dní

Pridať do

„Vlastnou univerzitou nášho života je zbierka kníh.“

Thomas Carlyle