Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Osveta

Zrušiť
Titulov: 351
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 351
Zoradiť podľa:

7,97 €

Posielame do týždňa

Kapitoly o schizofrénii

Ján Pečeňák a kolektív • Osveta, 2005

Posielame do týždňa

Schizofrénia patrí medzi najzávažnejšie, ale ak sa to tak dá povedať, najviac provokujúce duševné poruchy. Každý deň sú publikované nové klinické a výskumné údaje o ochorení samom i základných mechanizmoch, ktoré by mohli byť v pozadí poruchy...

7,00 €

7,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov...

6,00 €

6,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Človek je tvor nesmierne zložitý. Má v sebe zakódovaných toľko obdivuhodných záhad, že vedci, bádatelia, lekári nevedia tieto skryté tajomstvá celkom odhaliť. Ľudský organizmus je takým majstrovským dielom Stvoriteľa,...

2,00 €

2,00 €

Posielame do týždňa

Súdnolekárska alkohológia

Ľubomír Straka a kolektív • Osveta, 2011

Posielame do týždňa

Zneužívanie alkoholu v historických súvislostiach, Represia alkoholizmu v novodobých dejinách nášho štátu, Alkohol, alkoholické nápoje a súvisiace pojmy, Účinky alkoholu na živý organizmus, ....

-2%
8,78 €

8,78 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá...

24,66 €

24,66 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená študentom všetkých študijných foriem a stupňov štúdia Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorí spracovávajú seminárne a ročníkové práce, práce študentskej...

5,49 €

5,49 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor...

11,00 €

11,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Učebnica Zdravie a klinika chorôb je určená študentom stredných zdravotníckych škôl, ktorí sa pripravujú na krásne, ale náročné povolanie. Získané vedomosti a zručnosti budú uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti...

15,00 €

15,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Publikácia Fytoterapia v súčasnej medicíne reprezentuje súhrn najnovších vedeckých poznatkov a historicky overených praktických skúseností najznámejších u nás dostupných liečivých rastlín. Cieľom autoriek...

15,00 €

15,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Tato kniha je rozhodně první v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na Slovensku a odvážím se dodat i ve střední Evropě...

-2%
17,55 €

17,55 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Malý atlas liečivých rastlín

Ľ. Thurzová a kolektív • Osveta, 2010

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny...

15,00 €

15,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Publikácia je určená predovšetkým študentom fakúlt ošetrovateľstva...

9,29 €

9,29 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo – úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov – predkladáme tento text, v ktorom sú detailnejšie rozpracované jednotlivé oblasti opatrovania: udržiavanie a sledovanie fyziologických funkcií...

5,00 €

5,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Dyspepsia v najširšom zmysle slova predstavuje súbor príznakov a ťažkostí, ktoré sa spájajú s porušenou činnosťou tráviacich orgánov, s výnimkou bolestí. Publikácia je rozdelená na všeobecnú časť, kde sa dočítate o zložení a činnosti žalúdka...

1,66 €

1,66 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Terminológia, Osteológia, Artrológia,...

-12%
9,72 €

9,72 €

Zľava 12%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).

-10%
9,03 €

9,03 €

Zľava 10%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia.

-5%
3,79 €

3,79 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vzdelávanie je jedným z najušľachtilejších činov pre vlastnú osobu, pretože učením človek nadobúda na istote a osobnej hodnote. Potvrdzujú to skutočnosti z civilného a profesijného života, nevynímajúc zdravotnú starostlivosť...

5,00 €

5,00 €

Posielame do týždňa


„Čítanie sú otvorené dvere do kúzelného sveta.“

François Mauriac