Knihy
E-knihy
Osveta
Zrušiť
Titulov: 355
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 355
Zoradiť podľa:

Posielame do týždňa

Postgraduálna monografia zaoberajúca sa problematikou erektilných porúch. Publikácia komplexne zhŕňa najnovšie poznatky týkajúce sa anatómie penisu, fyziológie a patofyziológie erekcie, diagnostických postupov a liečebných metód pri erektilných poruchách.

1,66 €

1,66 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Monografia ponúka základné informácie o transkraniálnej farebnej duplexnej sonografii a skúsenosti s jej využitím v intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti...

-5%
3,79 €

3,79 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Zdravotnícka etika je súčasťou spoločenskej etiky. Profesia zdravotníckeho pracovníka je spojená s určitými morálnymi nárokmi. Nestačia len odborné vedomosti, manuálne zručnosti, či schopnosti. Osobnosť zdravotníckeho pracovníka si vyžaduje aj...

-5%
4,27 €

4,27 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Publikácia sa venuje v súčasnosti rozšírenému zdravotnému problému - obezite, ktorá v poslednom čase zaznamenáva nárast v dospelej i detskej populácii.

-2%
7,82 €

7,82 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Demencia

Lívia Vavrušová a kolektív • Osveta, 2012

Posielame do týždňa

Kniha je určená študentom, lekárom, špeciálnym pedagógom, psychológom a iným, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú alebo sa ňou (ak sú napríklad príbuzní) musia zaoberať.

9,00 €

9,00 €

Posielame do týždňa

EKG do vrecka

Štefan Farský • Osveta, 2010

Posielame do týždňa

Praktická príručka sprístupňujúca základné poznatky z elektrokardiografickej diagnostiky jednotlivých patologických stavov v kardiológii. Skladá sa z troch častí...

7,00 €

7,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Druhé vydanie úspešného radcu pri výrobe domácich klobás, jaterníc i ďalších špecialít zo zabíjačky Vám opäť poskytne mnoho cenných rád, pokynov i predpisov pri domácom spracovaní mäsa...

9,00 €

9,00 €

Posielame do týždňa

Anémie

Viera Fábryová a kolektív • Osveta, 2017

Posielame do týždňa

Predložená hematologická publikácia sa venuje stále aktuálnej téme – anémiám. Podáva nielen nové poznatky v ich diagnostike a liečbe, ale s meniacou sa situáciou vo svete prináša aj nový pohľad na problematiku – anémie...

-3%
19,46 €

19,46 €

Zľava 3%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...

5,60 €

5,60 €

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Slovník je určený pre humánnu i veterinárnu medicínu, ale aj študentom farmácie a zdravotníckych odborov na lekárskych fakultách.

-15%
34,12 €

34,12 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Štefánikove fotografie z celého sveta odhaľujú pred nami novú dimenziu tohto mimoriadneho človeka.

8,00 €

8,00 €

Posielame do týždňa

Kompendium akupunktúry 1

Jozef Šmirala a kolektív • Osveta, 2005 • 1. diel série

Posielame do týždňa

Kniha predkladá základné údaje o podstate akupunktúry a možnostiach jej pôsobenia na organizmus človeka. Približuje základné údaje o histórii a súčasnosti akupunktúry a tiež o legislatívnom rámci jej integrácie do modernej západnej medicíny...

29,29 €

29,29 €

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Praktická príručka pre lekárov, zdravotníkov a študentov. Internet – medicína – zdravotníctvo – informačná revolúcia, biomedicínska štatistika, tvorba guidelines, hodnotenie pedagogického procesu, kreditný systém štúdia...

-15%
4,53 €

4,53 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Martin a jeho genius loci

Igor Thurzo a kolektív • Osveta, 2013

Posielame do týždňa

Obsah: Martin a jeho genius loci (J. M. Bahna), Martin - príbeh a perspektíva mesta (I. Thurzo), Vízie a premeny Martina (R. Dúbravec), Slnko pre Martin (P. Rakšányi), Doslov (I. Thurzo, P. Rakšányi).

-3%
14,50 €

14,50 €

Zľava 3%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Novodobá medicína, najmä v oblasti diagnostiky a liečby ťažkých stavov, nemôže byť vykonávaná jediným lekárom. Stala sa tímovou. Moderné prístupy si vyžadujú kontinuálne ošetrovanie (personál sa musí striedať v službách), ale aj výrazne sa presadzujúce...

-15%
8,53 €

8,53 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Malý atlas liečivých rastlín

Ľ. Thurzová a kolektív • Osveta, 2010

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny...

15,00 €

15,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Slovakia, abounding in natural beauties, rich history, and precious jewels of architecture, is as well the country of sincere and hospitable people...

-2%
8,78 €

8,78 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Hlavným cieľom tejto učebnice je poskytnúť vedomosti pre chápanie neurovied ako bázy klinického spôsobu myslenia, sprostredkovať pochopenie súvislostí medzi stavom a funkciou nervového systému, ...

-3%
31,85 €

31,85 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ...

5,00 €

5,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Od základu prepracované vydanie nenahraditeľnej komplexnej príručky určenej pre všetkých lekárov, zdravotníckych pracovníkov i študentov lekárskych fakúlt. Dôsledne a dôkladne aktualizované dielo rozšírené o nové, aktuálne kapitoly a heslá...

-15%
21,33 €

21,33 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia