Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Osveta

Zrušiť
Titulov: 348
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 348
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie je manažment, a to nezávisle od toho, o aké odvetvie ide. Táto vysokoškolská učebnica sa venuje odvetviu zdravotníctva. Je to systematický výber kľúčových tematických okruhov z manažmentu s akcentom na...

-5%
8,58 €

8,58 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Publikácia si kladie za cieľ prispieť k rozšíreniu a prehĺbeniu poznania z oblasti paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti. Prináša najnovšie, systematicky spracované poznatky zo zdrojov domácej a zahraničnej proveniencie, vychádzajúce z...

12,00 €

12,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Súdne lekárstvo a toxikológia – náuka o chemických či biologických substanciách (jedoch), ktoré spôsobujú závažné poškodenie až usmrtenie živého organizmu, sú svojou podstatou vzájomne prepojené nevyvrátiteľnou logikou...

8,00 €

8,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

7,97 €

7,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov...

6,00 €

6,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Štefánikove fotografie z celého sveta odhaľujú pred nami novú dimenziu tohto mimoriadneho človeka.

-5%
7,62 €

7,62 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka...

-5%
23,83 €

23,83 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny aj v systéme vzdelávania. V súlade s európskymi trendmi sa vytvoril nový študijný odbor...

-5%
10,48 €

10,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Učebnica Zdravie a klinika chorôb je určená študentom stredných zdravotníckych škôl, ktorí sa pripravujú na krásne, ale náročné povolanie. Získané vedomosti a zručnosti budú uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Publikácia Fytoterapia v súčasnej medicíne reprezentuje súhrn najnovších vedeckých poznatkov a historicky overených praktických skúseností najznámejších u nás dostupných liečivých rastlín. Cieľom autoriek...

-5%
14,30 €

14,30 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie...

-5%
10,44 €

10,44 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Malý atlas liečivých rastlín

Ľ. Thurzová a kolektív • Osveta, 2010

Posielame do týždňa

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny...

15,00 €

15,00 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vďaka rozvoju chémie, biochémie, fyziológie a farmácie, ako aj viacerých iných vedných odborov sa od polovice 19. storočia stala hybnou silou medicíny farmakoterapia.

-5%
3,79 €

3,79 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do troch dní

Pády hospitalizovaných pacientov patria k pomerne častým nežiaducim udalostiam, sú perzistentných problémom verejného zdravia, vyskytujú sa v každom veku, v rôznych špecifických skupinách pacientov, na každom oddelení. V Slovenskej republike sú...

7,00 €

7,00 €

Posielame do troch dní

Posielame do týždňa

Amyotrofická laterálna skleróza je progresívne neurodegeneratívne ochorenie primárne postihujúce motorické neuróny v mieche, mozgovom kmeni a v mozgovej kôre. Fatálny priebeh ochorenia a nedostupnosť etiopatogenetickej liečby podnecuje mnoho...

-2%
16,60 €

16,60 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Učebnica je určená poslucháčom psychológie, učiteľského štúdia psychológie, ošetrovateľstva a biológie...

-5%
3,16 €

3,16 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

V súvislosti s rozvojom soudnolekárskej vedy a moderných laboratórnych technológií sa u nás i vo svete zhromaždil značný objem poznatkov nielen o účinkoch alkoholických nápojov na človeka, ale aj o súdobých metódach detekcie etanolu...

8,98 €

8,98 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vzdelávanie je jedným z najušľachtilejších činov pre vlastnú osobu, pretože učením človek nadobúda na istote a osobnej hodnote. Potvrdzujú to skutočnosti z civilného a profesijného života, nevynímajúc zdravotnú starostlivosť...

-5%
4,77 €

4,77 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Depresia

Lívia Vavrušová a kolektív • Osveta, 2008

Posielame do týždňa

Epidemiológia depresie pútala poozornosť už dávnejšie. Už v 70. a 80. rokoch minulého storočia sa publikovali zaujímavé štúdie z Európy, USA a iných častí sveta...

9,96 €

9,96 €

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Z obsahu: Lekárska parazitológia; Lekárska helmintológia; Opornúnne parazitózy u imunodeficientných pacientov; Najčastejšie spôsoby vzniku infekcie; Príležitostne parazitické červy; Príležitostne parazitické článkovce; ...

-5%
30,05 €

30,05 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa


„Keď chcete poznať pravdivú históriu, poznajte to, čo píšu porazení.“

Henry Ford