Knihy
E-knihy
Osveta
Zrušiť
Titulov: 354
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 354
Zoradiť podľa:
TOP #96 Akcia

Posielame do týždňa

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).

-15%
9,38 €

9,38 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme...

-15%
7,68 €

7,68 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu...

-15%
12,80 €

12,80 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).

-15%
8,53 €

8,53 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Latinský jazyk

Jan Kábrt • Osveta, 2011
Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Žiadny zdravotnícky pracovník sa nezaobíde bez znalostí základov latinského jazyka, ktorý sa spoločne s gréčtinou podieľal na tvorbe lekárskeho názvoslovia. Zvládnutie slovnej zásoby, pochopenie základných gramatických štruktúr priaznivo ovplyvní...

-15%
8,53 €

8,53 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Akcia

Posielame do týždňa

Učebnica je vodidlom pre študentov ošetrovateľstva, umožní im nadobudnúť vedomosti a spôsobilosti na ošetrovanie človeka...

-15%
21,33 €

21,33 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Vyšetrovacie metódy, Špecifiká prístupu pri ošetrovaní žien vo vybraných oblastiach gynekológien a pôrodníctva, ...

9,00 €

9,00 €

Posielame do týždňa

Akcia

Posielame do týždňa

Táto učebnica nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2002. Bola napísaná s cieľom stať sa pomôckou na pochopenie základných poznatkov z biofyziky, biochémie a rádiológie, ktoré využíva každý medicínsky odbor pri výklade funkcií organizmu...

-15%
8,21 €

8,21 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, posielame ihneď

Terminológia, Osteológia, Artrológia,...

-15%
9,38 €

9,38 €

Zľava 15%

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do týždňa

Manuál klinickej výživy je pomôckou pre nemocničné i ambulantné pracoviská, kde je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti výživa pacientov. Obsahuje štandardné postupy výživy i aplikácie infúznych roztokov, prehľad registrovaných prípravkov...

-5%
4,75 €

4,75 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto vysokoškolská učebnica, zameraná na vedeckú prípravu, je určená študentom ošetrovateľstva v pregraduálnom, postgraduálnom, ako aj v špecializovanom štúdiu...

-15%
5,97 €

5,97 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Mnohopočetný myelóm je zhubný proces plazmatickej bunky a jej prekurzorov – B-lymfocytov. Podobne ako pri iných onkologických procesoch predpoveď jeho liečiteľnosti určujú prognostické faktory, predovšetkým genetické štruktúrové poruchy génov a...

8,00 €

8,00 €

Posielame do týždňa

Na sklade Akcia

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Filozofia a ošetrovateľstvo. Dve do značnej miery odlišné disciplíny. Jedna zameraná na reflektovanie sveta v jeho základoch, druhá praktická disciplína realizovaná v starostlivosti o druhého človeka. Čo ich spája? Prečo sa hovorí o filozofii v...

-15%
4,27 €

4,27 €

Zľava 15%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je prvou publikáciou tohto druhu na slovenskom trhu. Pri jej písaní som vychádzala z reálnych vlastných výjazdov počas môjho niekoľkoročného pôsobenia v záchrannej službe a ponúkam v nej rozbor vybraných prípadov...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ošetrovateľský slovník

Katarína Žiaková a kolektív • Osveta, 2009
Akcia

Posielame do týždňa

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, ...

-15%
4,78 €

4,78 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov...

8,00 €

8,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Vďaka čitateľom, ktorí prejavili záujem o prvé vydanie knihy Prednemocničná urgentná medicína, dostávate do rúk druhé, doplnené a prepracované vydanie...

-3%
37,95 €

37,95 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sociálna starostlivosť

Helena Draganová a kolektív • Osveta, 2006

Posielame do týždňa

Učebnica podáva ucelený pohľad na ľudské bytie z pohľadu sociálnej starostlivosti. V desiatich kapitolách približuje teoretickú a aplikovanú sociálnu prácu. Definuje človeka, občana, člena spoločnosti, typy noriem, podľa ktorých sa riadia jedinci...

5,00 €

5,00 €

Posielame do týždňa

Psychológia

Marcela Verešová a kolektív • Osveta, 2007
Akcia

Posielame do týždňa

Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe...

-15%
5,12 €

5,12 €

Zľava 15%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikace je určená jak pro bakalářské a magisterské studium ošetřovatelství a urgentní zdravotnické péče, tak studentům lékařských fakult, lékařům prvního kontaktu a kolegům jiných medicínských specializací. Zaměřuje se na nejčastější stavy, s nimiž...

5,00 €

5,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Byť výnimočný je najlepší spôsob, ako byť iný.“