Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana

Zrušiť
Titulov: 744
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 744
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nová Hospodárska geografia pre obchodné akadémie je dielom skúsených a erudovaných autorov, ktorí vytvorili plnohodnotnú učebnicu moderného...

-3%
9,06 €

9,06 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Pracovný zošit z dejepisu pre stredné školy 1, 1. časť je novým materiálno-didaktickým prvkom, ktorý nemá na Slovensku dosiaľ tradíciu, pričom je jeho potreba na základe reformy obsahu vzdelávania nevyhnutná...

-2%
5,38 €

5,38 €

Zľava 2%

Posielame do týždňa

Slovenský jazyk 3 pre stredné školy (Cvičebnica)

Milada Caltíková a kolektív • Orbis Pictus Istropolitana, 2012

Posielame do týždňa

Cvičebnica priamo nadväzuje na učebnicu, učivo vhodným spôsobom dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov gymnázií.

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Cvičebnica nadväzuje na učivo osvojené v učebnici a umožňuje študentom jeho upevnenie a použitie v nových úlohách a komunikačných situáciách. Cvičebnica sa začína vstupnými testami a potom presne kopíruje štruktúru učebnice.

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Obľúbená zbierka úloh z matematiky bola inovovaná v dôsledku zmien v cieľoch a obsahu výchovy a vzdelávania v učebnom predmete Matematika. Dopĺňa učivo druháckej matematiky nielen o klasické príklady, ale ponúka aj zábavné úlohy vo forme tajničiek, ...

4,20 €

4,20 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí....

-5%
4,34 €

4,34 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prvá časť zošitu pre učiteľa s metodikou k Novému pomocníku z matematiky 7 - pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ (1. zošit)...

-2%
7,16 €

7,16 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Metodická príručka je komplexným materiálom pre učiteľa nemeckého jazyka. Obsahuje krátky teoretický úvod s praktickými radami a námetmi...

-5%
3,48 €

3,48 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nová Hospodárska geografia pre obchodné akadémie je dielom skúsených a erudovaných autorov, ktorí vytvorili plnohodnotnú učebnicu moderného...

-10%
10,18 €

10,18 €

Zľava 10%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Pracovný zošit Hallo 5 je určený žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sú už pokročilí v komunikácii v nemeckom jazyku. Učebnica a pracovný zošit tvoria zosúladený celok, ktorý učiteľovi poskytuje množstvo materiálu a námetov na každodenné vyučovanie.

-5%
3,14 €

3,14 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Novým pracovnýcm zošitom sprevádza prvákov múdry macko MAT, rozumná sova EMA a bystrá rybka TIKA , ktorí motivujú a povzbudzujú deti k práci, oboznamujú ich s rôznymi algoritmami a spôsobmi počítania. Jednotlivé čísla sú deťom priblížené prostredníctvom..

-5%
5,72 €

5,72 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nová učebnica ukazuje žiakom cestu, ako využiť už nadobudnuté skúsenosti pri budovaní nových matematických pojmov a postupov. Obsahuje vzorovo vyriešené úlohy a schematické...

5,96 €

5,96 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Učebnica je súčasťou ucelenej sady určenej na vyučovanie matematiky v 8. ročníku ZŠ. Dopĺňa známe a obľúbené pracovné zošity Pomocník z matematiky

-5%
3,81 €

3,81 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Posielame do týždňa

Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (2 diely) a cvičebnica (zbierka úloh)...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Pracovný zošit k čítanke pre 2. ročník ZŠ

Kamila Štefeková a kolektív • Orbis Pictus Istropolitana, 2016

Posielame do týždňa

Pracovný zošit korešponduje s platnou čítankou pre 2. ročník ZŠ od autorského kolektívu Margaréta Nosáľová, Alžbeta Hirková, Eva Dienerová prostredníctvom...

-5%
3,34 €

3,34 €

Zľava 5%

Posielame do týždňa

Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Cvičebnica)

Milada Caltíková a kolektív • Orbis Pictus Istropolitana, 2014

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Cvičebnica nadväzuje na učebnicu a učivo dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov...

-5%
2,95 €

2,95 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Metodická pomôcka predovšetkým pre učiteľov matematiky k prvej časti nového pracovného zošitu pre štvrtákov...

-2%
7,16 €

7,16 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do týždňa

Učebnica je schválená Ministerstvom školstva SR...

2,90 €

2,90 €

Posielame do týždňa

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu...

-5%
3,48 €

3,48 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ ponúka učiteľovi plný komfort pri práci s pracovným zošitom. Učiteľ v ňom nájde správne riešenia úloh a návrhy...

6,55 €

6,55 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo


„Spisovateľ sa musí rozhodnúť buď pre talent, alebo pre peniaze. Keď vám talent dopomôže k peniazom, v tej chvíli vám peniaze odpomôžu od talentu.“

J. Steinbeck