Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 267
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V posledných desaťročiach narastá vplyv nových výchovných prístupov v školách, pribúdajú práce, ktoré vytvárajú koncepcie výchovy a vzdelávania žiakov v škole. Tieto koncepcie požadujú zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy...

6,90 €

6,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Čas, čo sa dá zastaviť, čarodejné šachy, ktoré sa zjavujú tam, kde treba čosi napraviť, nepreniknuteľná tma, na ktorej jedni bohatnú a druhí tratia, vták Vertigo, prilietajúci z neznáma, aby sa nasýtil, voľba kráľa somárov, záhadná sila ukrytá...

-4%
13,41 €

13,41 €

Zľava 4%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia Dramatoterapia v liečebnej pedagogike tvorí obsah všeobecného základu dramtoterapie v rámci štúdia liečebnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave.

-3%
11,54 €

11,54 €

Zľava 3%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Cieľom monografie je obohatiť teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce (terapia, reedukácia, poradenstvo pre pedagógov) v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú nejaké problémy s porozumením textu...

8,80 €

8,80 €

Posielame do 11 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Téma publikácie je v slovenskom filozofickom, etickom i pedagogickom prostredí originálna, až priekopnícka. Otvára pole pre uvažovanie v kontexte kultivácie porozumenia ľudskému svetu ako svetu hodnôt a zmyslu. Je to seriózny príspevok k otázke...

-2%
7,52 €

7,52 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Cieľom učebného textu je uviesť čitateľa do základných problémov filozofie náboženstva. Práca je určená študentom filozofie, ale môže slúžiť aj ostatným záujemcom o humanitné vedy...

5,38 €

5,38 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Monografia je zameraná na základné poznatky a vedomosti z organizácie a riadenia personálnych procesov a personálnych činností v organizáciách...

-8%
12,61 €

12,61 €

Zľava 8%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Environmentálne myslenie sa konštituovalo v 20. storočí a zaznamenalo veľký rozmach predovšetkým v jeho druhej polovici. Vzniklo v rámci reflexie javov, ktoré sa v 60. rokoch minulého storočia začali označovať pojmom ekologickej...

11,90 €

11,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nájsť odpoveď na otázku zmyslu života nie je ľahké. V.E. Frankl nám vo svojom diele predkladá životnú múdrosť, ktorá spočíva v uvedomení si limitov človeka.

12,65 €

12,65 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce, pracovníkom výskumnej a vývojovej základne a všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí majú pripravovať mladých adeptov vedy...

12,10 €

12,10 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 11 dní

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Vymedzenie predmetu pedagogickej antropológie, Proces školovania a jeho základné komponenty, Výchova - základné vymedzenie, Prístupy mapujúce východiskový bod výchovy, Prístupy mapujúce cieľový bod výchovy...

-2%
6,47 €

6,47 €

Zľava 2%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Preklad a tlmočenie sa najmä posledných desaťročiach stali vďačným predmetom teoretických úvah. Máloktorá teoretická oblasť je natoľko poznačená multidisciplinárnym prístupom ako práve translatológia. Autor si nekladie za cieľ nájsť či definovať jediný...

9,90 €

9,90 €

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Posielame do 11 dní

Monografia si kladia dva ciele. Prvým je analyzovať a priblížiť pohľad vybraných stredovekých autorov na pluralitu náboženstiev, ich spôsob obhajoby kresťanstva ako pravého náboženstva a konfrontáciu s inými náboženstvami. Druhým cieľom je prihliadnuť...

-2%
7,52 €

7,52 €

Zľava 2%

Posielame do 11 dní

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

"Svet sa dnes zásadne mení. Ak sme pred niekoľkými storočiami začali svetu vtláčať svoju vlastnú ľudskú pečať, dnes sa situácia mení v tom, že niektoré naše výtvory sa osamostatnili a začínajú dnes preberať iniciatívu..."

-3%
11,54 €

11,54 €

Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, súdnym prekladateľom a tlmočníkom a všetkým jazykárom...

6,20 €

6,20 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Logický pozitivizmus (logický empirizmus, neopozitivizmus) sa zrodil v Rakúsku (Viedenský krúžok) a Nemecku (Berlínska škola) v 20. rokoch 20. storočia...

-4%
15,98 €

15,98 €

Zľava 4%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Táto kniha pojednáva o vývoji slovenskej spoločnosti na pozadí základných dejinných trendov 20. storočia. Rozhodujúcim procesom tohto obdobia bolo súperenie politicko-ekonomických blokov o svetovú moc. Človek chápe sám seba ako „pána a vlastníka prírody.

-2%
13,65 €

13,65 €

Zľava 2%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, posielame ihneď

Kniha je pozvaním k porozumeniu veľmi rozmanitých ciest hľadania identity žien v ne/dávnej dobe...

-3%
9,65 €

9,65 €

Zľava 3%

Na sklade, posielame ihneď

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Táto monografia bola napísaná v rámci projektu "Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti", ktorý koordinuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

6,61 €

6,61 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

Lucius Annaeus Seneca