Knihy
E-knihy
Zrušiť
Titulov: 284
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 284
Zoradiť podľa:

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Stručný úvod do problematiky vývinovej psychológie.

-5%
3,48 €

3,48 €

Zľava 5%

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

Pridať do

Posielame do 10 dní

Táto kniha nám podáva historicko-psychologicko-filozofické autorovo vnímanie farieb.

8,30 €

8,30 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V posledných desaťročiach narastá vplyv nových výchovných prístupov v školách, pribúdajú práce, ktoré vytvárajú koncepcie výchovy a vzdelávania žiakov v škole. Tieto koncepcie požadujú zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy...

-2%
6,76 €

6,76 €

Zľava 2%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

V knižnej publikácií Psychológia je venovaná pozornosť otázkam vymedzenia takých pojmov ako je duša, psychika, vedomie, ako aj ďalším psychologickým kategóriám (pociťovanie, vnímanie, imaginatívne procesy, mnemické procesy, myslenie, inteligencia a i.)...

12,65 €

12,65 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Štvrté doplnené vydanie vypĺňa medzeru v nedostatku univerzitných učebníc základného kurzu fyziky. Je určené nielen študentom a pedagógom základného kurzu fyziky prednášaného na matematicko-fyzikálnych, prírodovedeckých a technických fakultách...

-4%
31,84 €

31,84 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Klasické dielo filozofickej literatúry F. Nietzscheho, ktoré nie je súčasťou tzv. „akademickej filozofie.“ Ovplyvnilo filozofiu života a jeho reminiscencie možno nájsť aj v neskorších filozofických a socio-kultúrnych modeloch...

7,90 €

7,90 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...

4,95 €

4,95 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 8 dní

Predkladaná vysokoškolská učebnica vychádza z požiadaviek na nadobudnutie základného prehľadu a súvislostí, ktoré politické systémy a verejná správa v krajinách patriacich do stredoeurópskeho geopriestoru vyžadujú...

-5%
16,11 €

16,11 €

Zľava 5%

Posielame do 8 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Autorka zosumarizovala svoje publikačné materiály, legislatívne a koncepčné návrhy, teoretické i praktické skúsenosti a poskytuje ich výchovnému poradcovi ako praktickú pomôcku, základné východiskové informácie pre jeho činnosť...

-4%
7,55 €

7,55 €

Zľava 4%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Informačne obsažná, ale pritom prehľadne a zrozumiteľne napísaná publikácia sa pokúša priviesť čitateľa na stopu odpovede na odvekú ľudskú otázku Kto sme, odkiaľ prichádzame, kam ideme...

8,11 €

8,11 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do týždňa

Poetické texty Vášnenie sa vyznačujú originalitou autorkinho pohľadu na svet ženskej skúsenosti, zážitkovosti a nemenšou originalitou i objavnosťou metaforických obrazov, ktorými je táto skúsenosť a zážitkovosť v textoch sprítomňovaná...

-12%
6,98 €

6,98 €

Zľava 12%

Posielame do týždňa

Pridať do

Posielame do 10 dní

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým...

7,90 €

7,90 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Kapitoly učebnice vytvárajú východiskovú orientáciu vo väčšine problémov, ktoré sú súčasťou odbornej erudície každého učiteľa...

5,97 €

5,97 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

12,10 €

12,10 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Klasické dielo filozofickej literatúry. Kritika náboženstva, založená na princípoch nemeckej „filozofie života“. Kritika nie je ani tak cieľom racionálnej argumentácie alebo nebodaj vyvracania náboženstva, ale predmet psychologickej...

7,90 €

7,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica, ktorej ambíciou je nielen informovať odbornú verejnosť o alternatívnych možnostiach školstva, ale byť aj poradenstvom pre rodičov, aby poznali klady a zápory jednotlivých alternatív...

7,97 €

7,97 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pridať do

Posielame do 10 dní

Autor, vyše deväťdesiatročný, si uvedomuje, že je jedným z mála tých, ktorí prežili boľavé kapitoly predmetného obdobia, medzi ktoré patrí odsun českých veterinárov zo Slovenska do Čiech, okyptenie Slovenska o južné okresy a slovenský holokaust...

-5%
9,43 €

9,43 €

Zľava 5%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Hlavným predmetom záujmu v tejto publikácii je proces formovania ústavných dokumentov o postupnom získavaní základných práv národa na vlastnú štátnu samostatnosť s plnou suverenitou...

4,32 €

4,32 €

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

František Novosád (1948) je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV a profesorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálnych a politických teórií...

-3%
12,78 €

12,78 €

Zľava 3%

Posielame do 10 dní

Pridať do

Posielame do 10 dní

Vedecká monografia obahuje analýzu významných aspektov a priesečníkov spoločných dejinných a kultúrnych udalostí Rumunska a Slovenska resp. Česko-Slovenska v 20. storočí...

-4%
12,43 €

12,43 €

Zľava 4%

Posielame do 10 dní

Pridať do

„Dobrá a krásna kniha je tá, ktorá plnými priehršťami rozosieva otázniky.“

Jean Cocteau