Vydavateľstvo Flying Eye Books

Obsessive About Octopuses

 • Flying Eye Books, 2020
Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

If you are silly about squid or just daft for amazing animals of the deep, dive in for a fact-packed illustrated journey into the ocean. Did you know that an octopus has three hearts and a doughnut-shaped brain? ...

16,50 €

16,50 €

Dodanie môže trvať viac ako tri týždne

„Nech múdry počúva obohatí­ sa o vedomostí­, nech rozumný zí­ska skúsenosť, aby pochopil prí­slovia a prirovnania, slová mudrcov a ich záhady. Bazen pred Bohom je zač?iatkom poznania, múdrosťou a výchovou len blázni pohŕdajú. Kniha Prí­sloví­“