Vydavateľstvo Encyklopedický ústav SAV, Veda

„Schopný autor tvorí, neschopný poučuje.“

G. B. Shaw