Knihy
E-knihy

Vydavateľstvo Aitec spol. s.r.o.

Zrušiť
Titulov: 187
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 187
Zoradiť podľa:

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Nová platná učebnica od Zuzany Hirschnerovej a kolektívu je spracovaná moderným spôsobom a v plnej miere rešpektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1...

-11%
6,74 €

6,74 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Čítanka ponúka rôzne druhy textov rozdelených na 16 tematicky prepojených kapitol, výber textov rešpektuje okruhy záujmu detského čitateľa, refl ektuje tradíciei moderné trendy v detskej literatúre...

-11%
6,38 €

6,38 €

Zľava 11%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

Matematika pre 1. ročník ZŠ (2. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ...

5,50 €

5,50 €

Posielame do 19 dní

Čítanka LIPKA

Janka Striežovská a kolektív • Aitec spol. s.r.o., 2015 • 3. diel série

Posielame do 19 dní

Čítanka k Šlabikáru LIPKA® je treťou časťou súboru Šlabikára LIPKA®. Čítanka k Šlabikáru LIPKA®® nadväzuje na tradíciu pôvodného šlabikára pod značkou LIPKA®. Čítanka k...

-2%
6,47 €

6,47 €

Zľava 2%

Posielame do 19 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súbor učebných materiálov pre žiaka: učebnica a pracovný zošit 1. a 2. časť, ktorý je pokračovaním novej série učebníc matematiky autorov Miroslava Belica a Janky Striežovskej...

-17%
11,49 €

11,49 €

Zľava 17%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit (2. časť) zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a učebnicu.

4,95 €

4,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Čitateľský denník pre druhákov je doplnkovým titulom k Čítanke a Pracovnému zošitu k Čítanke pre 2. ročník základných škôl. Ide o rozširujúci materiál pre učiteľa a jeho...

1,65 €

1,65 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkovým materiálom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl...

7,70 €

7,70 €

Posielame do 19 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Alternatívna odporúčaná učebnica z matematiky pre 4. ročník ZŠ...

5,30 €

5,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

Metodické komentáre k platnej učebnici a pracovnému zošitu zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský jazyk učiť moderne, efektívne a pútavo...

7,50 €

7,50 €

Posielame do 19 dní

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Súbor predpisových zošitov korešponduje s HUPSOVÝM šlabikárom LIPKA® a s Pracovným zošitom k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®. Prináša didakticky premyslený a overený...

8,35 €

8,35 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Úvodné dielo série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník...

4,95 €

4,95 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica zo súboru Matematika 3 obsahujúceho dva pracovné zošity a jednu učebnicu. Materiály sú spracované tak, aby sa navzájom dopĺňali a práca...

5,15 €

5,15 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Učebnica Matematika pre 2. ročník základných škôl autorov P. Černeka a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje na učebnicu...

5,30 €

5,30 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Odborno-metodická príručka pre učiteľa je vhodným doplnkom na výučbu spisovného jazyka v oblasti pravopisu na 1. stupni základných škôl a pomáha učiteľovi podporovať...

-5%
6,67 €

6,67 €

Zľava 5%

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na...

5,90 €

5,90 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovný zošit korešponduje s platnou učebnicou na vyučovanie materinského jazyka Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ autoriek - Zuzana Hirschnerová, Rút Adame. Titul zaručuje...

4,99 €

4,99 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Pracovná učebnica Vlastiveda pre tretiakov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a vzdelávacieho štandardu predmetu Vlastiveda...

5,50 €

5,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do 19 dní

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ...

-5%
5,77 €

5,77 €

Zľava 5%

Posielame do 19 dní

Posielame do 19 dní

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ...

4,95 €

4,95 €

Posielame do 19 dní


„Nakoniec som si spisovateľov rozdelil do dvoch kategórií: tých, ktorí vás nechajú prísť načas, a tých, ktorí spôsobujú meškanie.“

Klub nenapraviteľných optimistov - Jean-Michel Guenassia
Klub nenapraviteľných optimistov
Jean-Michel Guenassia