Knihy
E-knihy
Kalligram
Zrušiť
Titulov: 791
Zúženie výberu
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
+ ďalšie možnosti
Radenie
Počet titulov: 791
Zoradiť podľa:

Posielame do piatich dní

11,47 €

11,47 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

V tomto spise Xenofón predstavuje svojho učiteľa Sokrata v neobvyklom dialógu o veciach každodenného života. Sokrates radí, ako si udržať a zveľadiť majetok, ako dohliadať na poriadok v dome či ako rozdeliť prácu medzi manželmi...

8,30 €

8,30 €

Posielame do piatich dní

Odvlečení

Peter Juščák • Kalligram, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Osudy občanov Československa odvlečených do pracovných táborov GULAG v ZSSR...

11,00 €

11,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Prózy - Milo Urban

Milo Urban • Kalligram, 2012

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Napriek rôznym oceneniam románu Živý bič zostáva Milo Urban predovšetkým intenzitným prozaikom, ktorého viac ako vonkajšia realita či ideológia zaujímajú vnútorné drámy, skryté, často iracionálne stavy človeka a interpersonálne vzťahy...

11,62 €

11,62 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Etika Nikomachova

Aristoteles • Kalligram, 2011

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania...

8,50 €

8,50 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, posielame ihneď

F. W. J. Schelling (1775–1854) patrí medzi najvýzamnejších predstaviteľov nemeckej klasickej filozofie. Túto knihu napísal ako dvadsaťšesťročný, krátko po nástupe na miesto profesora univerzity v Jene, ktoré získal na základe Goetheho odporúčania.

4,98 €

4,98 €

Na sklade, posielame ihneď

Posielame do piatich dní

Kniha Základy metafyziky mravov vznikla za vlády Fridricha II. (Pruského) roku 1785. Zmizla z kníhkupectiev tak rýchlo, že už o rok neskôr vyšlo druhé vydanie. Ide fakticky o prvý Kantov spis, v ktorom sa venuje problémom morálky a morálneho konania.

4,65 €

4,65 €

Posielame do piatich dní

Na sklade, posielame ihneď

V psychoanalytickej teórii vychádzame bezpochyby z toho, že priebeh duševných procesov je automaticky regulovaný princípom slasti...

5,61 €

5,61 €

Na sklade, posielame ihneď

Aténska ústava

Aristoteles • Kalligram, 2009

Posielame do piatich dní

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu...

13,00 €

13,00 €

Posielame do piatich dní

Posila

Sándor Márai • Kalligram, 2013

Posielame do piatich dní

V roku 1598, keď je svätá inkvizícia považovaná za bežnú súčasť života, vydáva sa istý španielsky karmelitán – sám aktívny inkvizítor – s viacerými spolupútnikmi do Ríma, aby na vlastné oči videl toho Jediného, kto má právo „zväzovať“ a „rozväzovať“...

9,00 €

9,00 €

Posielame do piatich dní

Sudca v demokracii

Aharon Barak • Kalligram, 2016

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia...

12,00 €

12,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Ján Smrek vstúpil do slovenskej poézie začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia a dlhé desaťročia si udržiaval renomé najpopulárnejšieho básnika. Svedčia o tom opakovane vo veľkých nákladoch vydávané a ním samým zostavované knižné výbery Moje najmilšie...

11,62 €

11,62 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Výber z rozsahom neveľkého prazaického diela D. Chrobáka je v zhode s koncepciou edície Knižnica slovenskej literatúry rozčlenený do dvoch častí, ktoré v závere dopĺňa edičný aparát. Prvá časť výberu upriamuje pozornosť na texty autora, a to texty...

11,62 €

11,62 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Posielame do piatich dní

O zločinoch a trestoch talianskeho osvieteneckého právnika a filozofa Cesare Beccariu je dielo útle rozsahom, ale o to väčšie svojím obsahom...

11,00 €

11,00 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

13,18 €

13,18 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

Najnovšie vydanie vynikajúcej historickej práce o Slovensku, ktorú slovenský historik európskeho formátu Ľubomír Lipták napísal pred takmer polstoročím...

13,30 €

13,30 €

Posielame do piatich dní

Posielame do piatich dní

S fotografiami Pavla Demeša...

12,00 €

12,00 €

Posielame do piatich dní

Prózy

Dušan Mitana • Kalligram, 2016

Na sklade, posielame ihneď

Prózy Dušana Mitanu (1946) obsahujú výber z jeho prozaickej a básnickej tvorby od šesťdesiatych rokov 20. storočia po nulté roky 21. storočia. Zahŕňajú výber poviedok zo šesťdesiatych až deväťdesiatych rokov, novelu Patagónia (1972), román Zjavenie...

11,62 €

11,62 €

Na sklade, posielame ihneď

Politika

Aristoteles • Kalligram, 2009

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...

9,00 €

9,00 €

Na sklade, objednávajte však rýchlo

Spoveď mešťana

Sándor Márai • Kalligram, 2011

Posielame do piatich dní

Spoveď mešťana je svedectvom o období, "keď žilo niekoľko generácií, ktoré hlásali víťazstvo rozumu nad pudmi a verili v silu ducha, že dokáže pribrzdiť túžbu luzy po smrti"...

14,00 €

14,00 €

Posielame do piatich dní


„Človeka možno poznať podľa kníh, ktoré číta.“

Samuel Smiles